On-page SEO

Všetky prebiehajúce SEO činnosti na webe, ktoré vedú k zlepšeniu optimalizácie stránok pre vyhľadávače. Zaraďujeme sem publikováciu relevantného a vysoko kvalitného obsahu, optimalizáciu HTML kódu (napr. Title Tags, Meta Descriptions…), informačné architektúry, navigáciu na webe a štruktúru URL.