Meta Description

Značka, ktorú je možné pridať do hlavičky časti (Head) dokumentu HTML, opis obsahu webovej stránky. Zobrazuje sa ako úryvok, ktorý sa objaví vo výsledkoch vyhľadávania. Presné a pútavé popisy môžu zvýšiť mieru prekliknutia (CTR) – stručné originálne zhrnutie obsahu vašej stránky, nekopírovať časť obsahu z vášho webu. Ak tento tag nemáte vyplnený alebo ho vyhľadávač vyhodnotí ako nerelevantný. Maximálna dĺžka textu by mala byť do 160 znakov a description každej stránky by mal byť jedinečný, rovnako ako titulok.