URL

Adresy URL majú 5 častí:

1 protokol – http alebo https

2 subdoména – väčšinou jednoducho www, niektoré weby však majú samostatné oddiely pod vlastnou subdoménou a pre vyhľadávače má zvlášť od hlavnej domény samotnú autoritu 

3 doménové meno – názov domény (meno webu), najlepšie je zvoliť brandové meno (meno všaej značky), prítomnosť kľúčového slova v doméne je hodnotiacim faktorom pre vyhľadávače a prináša výhodu v organických výsledkoch vyhľadávania, napr. https://www.teapot

4 doména najvyššej úrovne TLD (Top Level Domain) – doména za názvom domény, niekedy označovaná ako koncovka (.sk, .com), ktorá môže byť pre národné domény (.sk), generické domény (.org, .gov), infraštruktúrne domény (.arpa) alebo geografické domény (pre jedno mesto, lokalitu, jazyk), napr. https://www.teapot.sk 

5 lomka a veci za ňou – má ju akákoľvek stránka na webe, okrem domovskej stránky, ktorá vytvára separátne stránky na konkrétnej doméne, napr. https://www.teapot.sk/kontakt  

Pre SEO sú adresy URL dôležitou súčasťou. Je dôležité vytvárať adresy URL, ktoré sú zamerané na kľúčové slová, pričom čo najjedinečnejšie a najkratšie. Ak používate viac slov, mali by byť oddelené pomlčkou, napr. https://www.teapot.sk/klienti-teapot/

V dokonalom svete URL nikdy meniť nebudete, ale niekedy k tejto zmene môže alebo musí dojsť. Google priraďuje autoritu na úrovni stránky, takže pri jeho zmene nechcete prísť ani o úroveň hodnotenia, ani o spätné odkazy, preto je potrebné pri zmene URL adresy nastaviť presmerovanie na novú URL. Presmerovanie je direktíva, ktorá informuje vyhľadávač, že stránka bola presunutá na inú adresu. Je to výhodné pre užívateľov, pretože sa tým nemusia zapodievať, ani postrehnúť a vyhľadávače priradia pôvodnú hodnotu novej URL adrese.