Off-page SEO

Aktivity v rámci SEO (Search Engine Optimization), ktoré sa konajú mimo šeb značky a sú zamerané na vytváranie povedomia o značke a jeho zvyšovanie. Okrem vytvárania odkazov sem patrí napríklad aj marketing na sociálnych sieťach, osbahový, publikačný, e-mailový, influencer a offline (TV, rádio, billboardy) marketing.