Organické vyhľadávanie

Pod organické vyhľadávanie, ang. Organic Search, patria prirodzené a neplatené výsledky vyhľadávania, ktoré sa zobrazujú v SERP (Search Engine Results Page). Jeho výsledky sú analyzované a zoradené podľa algoritmov. Sú navhrnuté tak, aby užívateľom poskytli na základe ich dopytu čo najrelevantnejší výsledok.