HTML

Hypertext Markup Language (hypertextový značkový jazyk) je najobľúbenejší jazyk pre vytváranie jednoduchých internetových stránok. Používa definované značky na vytváranie a formátovanie dokumentov pre webové stránky.