Title Tag

Jeden z najdôležitejších hodnotiacich faktorov je názov stránky (titulok/title) v hlavičke stránky. Zobrazuje sa na otvorenej karte prehliadača. Titulok stránky môže výrazne ovplyvniť mieru prekliku medzi výsledkami vyhľadávania (CTR – ClickThroughRate) za predpokladu, že obsahuje správny call to action (výzva k akcii) výraz. Title je on-page faktor s najväčšou váhou, takže jeho správna optimalizácia je veľmi dôležitá a mal by obsahovať kľúčové slovo. Google zvyčajne zobrazuje prvých 50-60 znakov z titulku stránky – ak je váš titulok pod 60 znakov máte istotu, že asi 90% vašich titulkov sa zobrazí správne.