Subdoména

Subdoména je samostatná časť webu, ktorá existuje v hlavnej doméne a jej predpona. Napríklad: www.blog.teapot.sk je subdoménou pre hlavnú doménu  www.teapot.sk