HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure je v informatike protokol, ktorý umožňuje zabezpečenú komunikáciu v počítačovej sieti, predovšetkým na komunikáciu webového prehliadača so serverom a využíva aj protokol HTTP alebo SSL.