Kľúčové slovo (Keyword)

Kľúčové slovo je slovo, slová alebo frázy, ktoré zvyčajne predstavujú témy, nápady alebo otázky. Profesionál SEO alebo marketingový pracovník sa na tieto slová zameriava za účelom čo najvyššieho umiestnenia svojej stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Môžu vyhľadávačom pomôcť určiť, ktoré stránky sú najrelevantnejšie pre zobrazenie v organických výsledkoch.