HTTP

Hypertext Transfer Protocol je internetový protokol určený pre komunikáciu s WWW servermi, ktorý slúži pre prenos hypertextových dokumentov vo formáte HTML a iných typov súborov. Súvisí s HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).