Čo sú SEO služby? Vaše riešenie, ako získať viac príjmov z vyhľadávania a zároveň ušetriť čas a peniaze. Jednorazové alebo priebežné služby optimalizácie pre vyhľadávače optimalizujú SEO vášho webu s cieľom zvýšiť jeho viditeľnosť a návštevnosť z organického vyhľadávania. Služby SEO ponúkajú externí pracovníci, konzultanti aj agentúry.

Čítajte ďalej a dozviete sa viac o význame služieb SEO vrátane toho, koľko stoja, čo by mali obsahovať a ako nájsť najlepší typ služby SEO. Ak máte otázky týkajúce sa našich SEO stratégií, kontaktujte nás online alebo zavolajte na číslo +421 908 78 88 87 a porozprávajte sa so skúseným stratégom.

Čo sú to služby SEO?

Služby SEO sú služby optimalizácie pre vyhľadávače ponúkané agentúrou, externým pracovníkom alebo konzultantom, ktoré optimalizujú vašu stránku pre SEO, aby ste mohli získať väčšiu návštevnosť a príjmy z vyhľadávania. Väčšina SEO stratégii zahŕňa on-page, off-page a technickú SEO, hoci niektoré sa zameriavajú na špecifické oblasti, napríklad off-page SEO.

Prečo využívať služby SEO?

Investícia do služieb SEO ponúka niekoľko výhod. Medzi niekoľko príkladov patrí:

 • Získanie pomoci v špecializovaných oblastiach SEO, ako je off-page, lokálne a technické SEO
 • Ušetriť čas outsourcingom úloh SEO, ako je napríklad vyhľadávanie kľúčových slov, tvorba obsahu a budovanie odkazov
 • Zlepšiť sledovanie návratnosti investícií (ROI) pomocou platforiem
 • Optimalizovať marketingový rozpočet (služby SEO stoja ročne štyrikrát menej ako vlastné tímy)

Celkovo vám služby agentúry SEO pomôžu implementovať (a udržiavať) ziskovú stratégiu SEO, ako aj sledovať a monitorovať výkonnosť organického vyhľadávania. A čo je na tom najlepšie? Získate viac času, aby ste sa mohli sústrediť na projekty, ktoré potrebujú vaše odborné znalosti.

Koľko stoja služby SEO?

Ceny za služby SEO závisia od viacerých faktorov vrátane vašich cieľov, agresivity a agentúry SEO. Mesačné plány SEO stoja v priemere 500 až 2000 EUR mesačne, zatiaľ čo hodinové SEO stojí 100 až 300 USD za hodinu. Ak chcete získať čo najpresnejšie ceny SEO, vyžiadajte si od poskytovateľa služieb SEO vlastnú cenovú ponuku.

Aké sú typy služieb SEO?

Medzi najbežnejšie typy služieb optimalizácie pre vyhľadávače patria:

 • Lokálne služby SEO, ktoré optimalizujú vašu webovú lokalitu a miestne zoznamy pre miestne vyhľadávanie.
 • Služby SEO pre elektronický obchod, ktoré optimalizujú vašu webovú lokalitu pre online nakupovanie.
 • Služby hlasovej SEO optimalizácie, ktoré optimalizujú vašu webovú lokalitu pre hlasové vyhľadávanie.
 • Služby auditu SEO, ktoré vyhľadávajú a odstraňujú najväčšie problémy vašej webovej lokality v oblasti SEO.

Pre mnohé spoločnosti poskytujú tradičné služby SEO všetko, čo potrebujete na dosiahnutie úspechu. Ak ste však miestny alebo elektronický obchod, riešenia SEO pre miestne a elektronické obchody ponúkajú konkurenčnú výhodu, ktorá môže maximalizovať vplyv vašej stratégie SEO.

V niektorých prípadoch sa služby optimalizácie pre vyhľadávače zameriavajú na konkrétne oblasti SEO, ako napr:

 • On-page SEO, ktorá sa zameriava na optimalizáciu súvisiacu s vašou webovou stránkou, ako sú titulné značky, obsah a ďalšie
 • Off-page SEO, ktorá sa zameriava na optimalizáciu súvisiacu s vašou prítomnosťou na internete, napríklad na spätné odkazy na vašej webovej stránke
 • Technická SEO optimalizácia, ktorá sa zameriava na optimalizáciu súvisiacu so zadnou časťou vašej webovej stránky, ako je rýchlosť stránky, architektúra stránky a ďalšie

Keďže SEO si na dosiahnutie úspechu vyžaduje on-page, off-page a technické SEO, je nezvyčajné, aby spoločnosti investovali do týchto jednotlivých služieb. Väčšina z nich sa rozhodne pre plány komplexných služieb SEO, ktoré zahŕňajú on-page, off-page a technické SEO, pretože tieto plány vám poskytujú komplexné riešenie SEO.

Ktoré faktory hodnotenia optimalizujú služby SEO?

Faktory hodnotenia, na ktoré sa služby SEO zameriavajú, budú závisieť od vášho plánu SEO. Plán komplexných služieb bude optimalizovať pre on-page, off-page a technickú SEO, zatiaľ čo plán off-page SEO bude optimalizovať pre off-page SEO.

Vyhľadávače ako Google používajú viac ako 200 faktorov hodnotenia.

Medzi najvýznamnejšie faktory patria:

 • Profil spätných odkazov, ktorý sa zameriava na kvalitu a množstvo externých lokalít, ktoré odkazujú na vašu lokalitu.
 • Váš obsah, ktorý zahŕňa cielenie na kľúčové slová, integráciu kľúčových slov, užitočnosť obsahu a ďalšie.
 • Vaše používateľské prostredie, ktoré zahŕňa rýchlosť stránky, použiteľnosť, prívetivosť pre mobilné zariadenia a ďalšie.

To, či váš plán SEO optimalizuje tieto faktory hodnotenia, závisí od vášho poskytovateľa služieb SEO.

Napríklad externý poskytovateľ sa môže zamerať na špecifické oblasti SEO, ako je napríklad off-page SEO. Pre porovnanie, konzultant sa môže špecializovať na audity SEO, zatiaľ čo agentúra môže poskytovať riešenia SEO, ktoré zahŕňajú on-page, off-page a technické SEO.

Pre čo najpresnejšie informácie o tom, čo služby optimalizácie pre vyhľadávače zahŕňajú, kontaktujte poskytovateľa služieb. Môže vašej firme poskytnúť zoznam produktov a cien, ktoré potom váš tím môže použiť na porovnanie plánov SEO.

Vedeli ste, že agentúra Teapot zabezpečovala SEO služby pre klientov ako Head&Shoulders, Leukoplast, P&G alebo Dekra Slovensko?

Čo by mali zahŕňať služby SEO?

Teraz, keď poznáte definíciu služieb SEO, je nevyhnutné preskúmať služby, ktoré poskytujú spoločnosti SEO. Hoci každá spoločnosť zaoberajúca sa digitálnym marketingom je iná, chcete spolupracovať s poskytovateľom, ktorý ponúka kompletný balík pre kampane SEO.

 1. Stratégia na mieru
 2. SEO audit
 3. Analýza konkurencie
 4. Optimalizácia mimo stránky
 5. Optimalizácia na stránke
 6. Priebežná optimalizácia
 7. Mesačné správy
 8. Sledovanie návratnosti investícií
 9. Aktivácia údajov prvej strany

1. Vlastná stratégia

Vlastná stratégia je základnou súčasťou definície služieb SEO. Ak máte prístup prispôsobený vášmu podnikaniu, môžete maximalizovať návratnosť investícií (ROI) zo SEO. To znamená viac hovorov, objednávok a návštev vašej spoločnosti.

Ak investujete do balíka služieb SEO, váš tím musí zabezpečiť, aby vaša agentúra poskytovala stratégiu na mieru. Je to preto, že mnohé spoločnosti SEO, najmä tie, ktoré propagujú „lacné“ služby SEO, poskytujú stratégie typu cookie-cutter alebo copy-and-paste.

S „cookie-cutter“ prístupom k SEO vaša firma nezíska maximálnu návratnosť investícií. Vo väčšine prípadov sa spoločnosti s takýmito stratégiami nedokážu zobraziť na prvej strane výsledkov vyhľadávania, čo vášmu podnikaniu nepomôže, pretože len 25 % používateľov prekročí prvú stranu výsledkov vyhľadávania.

Zamyslite sa nad tým takto: Ak by ste vlastnili lekársku prax, chceli by ste používať rovnakú stratégiu SEO ako maloobchodný obchod? Samozrejme, že nie! Vaše publikum je iné a spôsob, akým ho oslovíte prostredníctvom vyhľadávania (a privediete do svojej praxe), je tiež iný.

Preto musí váš tím investovať do služieb spoločností SEO, ktoré ponúkajú stratégie na mieru.

2. Audit SEO

Súčasťou služieb každej spoločnosti SEO by mal byť aj audit SEO.

Pri audite SEO sa váš poskytovateľ SEO služieb podrobne pozrie na vašu súčasnú stratégiu.

Aj keď nemáte stratégiu SEO, vaša agentúra zhodnotí vašu webovú lokalitu z hľadiska SEO a pozrie sa na to, v čom vyniká a kde by mohla využiť zlepšenia SEO. Hoci môžete použiť bezplatné nástroje na audit SEO, neposkytnú vám taký prehľad ako tím odborníkov na SEO.

Preto by služby SEO mali zahŕňať aj audit.

Ak to nerobia, svedčí to o nedostatočnej príprave a investíciách vašej spoločnosti SEO. Chýbajúci audit SEO tiež naznačuje, že vaša agentúra neplánuje vytvoriť stratégiu na mieru pre vašu firmu. Namiesto toho používajú šablónu, a preto nechcú investovať čas do auditu vášho webu.

Najlepšie riešenia SEO sú prispôsobené vašej firme, značke a publiku.

3. Optimalizácia mimo stránky

Keď investujete do služieb SEO, váš balík by mal zahŕňať aj optimalizáciu mimo stránky. V SEO sa off-page optimalizácia vzťahuje na optimalizáciu faktorov mimo vašej webovej lokality, ktoré ovplyvňujú vaše umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.

Napríklad profil spätných odkazov môže ovplyvniť vaše umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.

Profil spätných odkazov sa vzťahuje na množstvo a kvalitu webových stránok, ktoré odkazujú na vašu stránku. Na vašu webovú lokalitu môže odkazovať napríklad blogerka o jedle, ktorá zdieľa vlastné cookies, ktoré ste vyrobili na jej svadbu.

V rámci služieb SEO spoločnosti často poskytujú nasledujúce služby pre off-page SEO:

 • Propagáciu obsahu vašej webovej stránky blogerom a webmasterom
 • Vypracovanie zdieľateľného obsahu pre blog vášho webu
 • Monitorovanie zmienok o vašej spoločnosti v sociálnych médiách zo strany používateľov a vplyvných osôb
 • Optimalizáciu vášho profilu v službe Google My Business

Ak neviete, či agentúra SEO ponúka v rámci svojich služieb SEO aj off-page optimalizáciu, stačí sa opýtať!

Môžu vášmu tímu poskytnúť prehľad o tom, čo zahŕňajú ich marketingové služby SEO, a o význame konkrétnych výsledkov. Takto môžu vaši zamestnanci urobiť kvalifikované rozhodnutie pri výbere agentúry.

4. On-page optimalizácia

Optimalizácia na stránke je ďalšou dôležitou zložkou významu služieb SEO. Pri on-page optimalizácii sa firma zaoberajúca sa optimalizáciou pre vyhľadávače zameriava na optimalizáciu vlastností vašej webovej stránky pre vyhľadávače, ako je napríklad Google.

Niekoľko príkladov niektorých výsledkov služieb on-page SEO zahŕňa:

 • Aktualizácia značiek titulkov, meta popisov a značiek hlavičky pre vyhľadávanie
 • Audit informačnej architektúry vašej webovej lokality, presmerovaní a štruktúry interných odkazov
 • Vytvorenie mapy stránok
 • Optimalizácia obrázkov na stránke podľa osvedčených postupov
 • Prieskum a optimalizácia vašej webovej lokality pomocou hodnotných a relevantných kľúčových slov
 • Vytváranie nového obsahu pre vaše webové sídlo, ktorý je vhodný pre SEO
 • Analýza použiteľnosti, rýchlosti a dizajnu vášho webu

Vo väčšine prípadov tvorí optimalizácia na stránke významnú časť vášho balíka SEO. Preto ak spoločnosť SEO neponúka on-page SEO, neposkytuje služby optimalizácie pre vyhľadávače, čo znamená, že váš tím si musí nájsť inú agentúru.

5. Priebežná optimalizácia

SEO je trvalá stratégia, preto sa v definícii služieb SEO vo všeobecnosti zdôrazňuje partnerstvo, ktoré vaša firma vytvára s agentúrou SEO.

S agentúrou spolupracujete nepretržite, a preto by spoločnosti zaoberajúce sa SEO optimalizáciou mali pracovať ako rozšírenie vášho podniku s cieľom zvýšiť viditeľnosť vo vyhľadávačoch a príjmy z vyhľadávania. Aj preto by ich služby mali zahŕňať postupnú optimalizáciu.

Pri priebežnej optimalizácii vaša agentúra SEO priebežne optimalizuje vašu stránku.

Aj po tom, čo vaše webové sídlo spĺňa štandardy SEO, pokračuje v hľadaní spôsobov, ako zlepšiť a zdokonaliť vašu stratégiu SEO, čo vám umožní získať viac návštevnosti, potenciálnych zákazníkov a predaja zo SEO.

Váš špecializovaný account manažér môže napríklad nájsť ďalšie kľúčové slová, na ktoré sa vaša firma môže zamerať.

Toto objavenie sa premietne do nového obsahu, čo vedie k propagácii tohto obsahu blogerom a webmasterom vo vašom odvetví. Bez ohľadu na to, aká pokročilá alebo úspešná je vaša stratégia SEO, vaša spoločnosť a agentúra SEO ju môžu o jedno percento vylepšiť.

Preto je pre vašu firmu veľmi dôležité spolupracovať s agentúrou, ktorá si to uvedomuje a vidí vo vašej stránke potenciál.

6. Mesačné správy

Transparentnosť je pri službách SEO nevyhnutná.

Chcete agentúru, ktorej váš tím môže dôverovať a na ktorú sa môžete spoľahnúť, preto je rozhodujúce spolupracovať so spoločnosťou SEO, ktorá zahŕňa pravidelné mesačné správy. Vďaka správe SEO môže vaša firma získať okamžitý prehľad o výsledkoch vašej stratégie SEO.

Ako príklad možno uviesť, že vaša správa sa môže týkať vašich:

 • Organickú návštevnosť
 • Vygenerované leady
 • Generované tržby
 • Pozície
 • A ďalšie

Služby vašej SEO spoločnosti by mali zahŕňať aj čas strávený s vaším špecializovaným manažérom.

Pravidelné stretnutia s account manažérom umožnia vášmu tímu klásť otázky, prezrieť si správu jeden na jedného a podobne. Skrátka, bežné stretnutia pomáhajú vám a vášmu tímu zostať na rovnakej vlne ako vaša agentúra SEO.

7. Sledovanie návratnosti investícií

Podniky sa nemôžu uspokojiť so službami optimalizácie pre vyhľadávače bez sledovania návratnosti investícií.

Zatiaľ čo služba Google Analytics môže podporiť podniky zaoberajúce sa elektronickým obchodovaním, podniky založené na vyhľadávaní vedúcich zákazníkov potrebujú lepšie riešenie na sledovanie návratnosti investícií. Preto je veľmi dôležité spolupracovať s poskytovateľom služieb SEO, ktorý zahŕňa sledovanie návratnosti investícií.

Ak váš plán SEO zahŕňa sledovanie návratnosti investícií, môžete (na prvý pohľad) vidieť nasledujúce údaje:

 • Počet potenciálnych zákazníkov vygenerovaných zo SEO
 • Počet predajov uzavretých vďaka SEO
 • Celková hodnota predaja z potenciálnych zákazníkov vytvorených v rámci SEO
 • Priemerná hodnota predaja z potenciálnych zákazníkov vytvorených pomocou SEO

Toto sledovanie zvyčajne funguje tak, že synchronizujete svoje marketingové a predajné údaje – čo nie je jednoduché.

Napríklad klienti agentúry Teapot s nami zaznamenali návratnosť investícií minimálne vo výške 150% vloženej investície.

Ak chcete maximalizovať výkonnosť SEO a sledovanie ROI, zamerajte sa na služby SEO, ktoré zahŕňajú sledovanie ROI. Poskytnú vášmu tímu viac údajov a umožnia vám prijímať inteligentnejšie rozhodnutia založené na údajoch o vašej stratégii digitálneho marketingu a SEO.

Čo je príkladom služieb SEO?

Ďalšie informácie o význame služieb SEO nájdete v tomto príklade:

Pekáreň využíva služby optimalizácie pre vyhľadávače na získanie pozícií pri vyhľadávaní, ako napr:

 • Bezlepková pekáreň centrálna PA
 • Pekáreň s vlastnými sušienkami
 • Pekáreň na svadobné torty

Plán pekárne zahŕňa nasledujúce výsledky, ktoré pomôžu pekárni dosiahnuť jej cieľ:

 • SEO audit na určenie existujúcej optimalizácie stránky a možností
 • Tvorba obsahu na vytvorenie stránok vhodných pre SEO, ktoré sa zameriavajú na tieto kľúčové slová
 • Oslovenie s cieľom vytvoriť vysokokvalitné a relevantné odkazy na stránku pekárne

Nezabudnite, že vyššie uvedený príklad je stručný – väčšina plánov SEO by podnikla ďalšie kroky na optimalizáciu stránky pekárne a zahŕňala by výstupy súvisiace s konzultáciami s vaším tímom, vykazovaním výsledkov a ďalšie.

Ako si vybrať služby SEO?

Dobre, takže chcete investovať do služieb optimalizácie pre vyhľadávače, ale ako nájsť najlepší balík SEO pre vašu firmu? Po prvé, majte trpezlivosť. Výber poskytovateľa služieb SEO môže trvať mesiace, ale ak investujete čas, môžete nájsť takého, s ktorým budete spolupracovať roky.

Tu je našich desať tipov na výber plánov SEO:

 1. Určite svoj rozpočet, požiadavky a ciele
 2. Požiadajte o referencie zo svojej siete
 3. Vyhľadajte na internete potenciálne spoločnosti zaoberajúce sa SEO
 4. Preskúmajte recenzie a prípadové štúdie agentúr
 5. Skontrolujte výsledky SEO jednotlivých agentúr
 6. Stretnite sa s najlepšími kandidátmi, aby ste sa dozvedeli o ich postupoch, špecializáciách a schopnostiach
 7. V prípade potreby si vyžiadajte vlastné ceny spolu so zoznamom dodávok
 8. Overte si všetky drobné informácie, napríklad o dodatočných poplatkoch alebo platbách
 9. Opýtajte sa, koľko času a aké zdroje bude agentúra vyžadovať od vášho tímu
 10. Zistite, ako poskytovateľ služieb SEO meria úspech

Odhaľte všetky výhody služieb SEO s agentúrou Teapot

Vďaka 93 % miere spokojnosti klientov je agentúra Teapot dôveryhodnou voľbou pre malé a stredne veľké podniky, ktoré chcú zvýšiť príjmy prostredníctvom vyhľadávania. Zistite, ako naše vlastné stratégie priniesli našim klientom príjmy vo výške viac ako 5 miliónov EUR, a kontaktujte nás online ešte dnes!


Často kladené otázky o službách SEO

Hľadáte ďalšie informácie o význame služieb SEO? Pozrite si tieto často kladené otázky:

Ako dlho trvá, kým služby SEO fungujú?

Služby SEO zvyčajne začnú prinášať návratnosť investícií za štyri až šesť mesiacov. Tento časový rámec sa však môže meniť v závislosti od vašej webovej stránky, agentúry SEO a plánu SEO. Ak napríklad investujete do služieb SEO s cieľom vyriešiť penalizáciu od Google, návratnosť investícií sa nemusí prejaviť za štyri až šesť mesiacov.

Je lepšie získať služby SEO od freelancera, konzultanta alebo agentúry?

Táto odpoveď závisí od nasledujúcich faktorov:

 • Váš rozpočet
 • Vašich požiadavkách na služby SEO
 • Dĺžke trvania vášho projektu
 • Rozsahu vášho projektu
 • A ďalšie

Pri výbere medzi externým dodávateľom, konzultantom alebo agentúrou sa zvyčajne stretnete s nasledujúcimi informáciami:

 • Služby SEO freelancera sú najlepšie pre jednorazové projekty SEO s malým rozsahom.
 • Služby konzultanta SEO sú najlepšie pre krátkodobé jednorazové projekty SEO.
 • Služby SEO agentúry sú najlepšie pre dlhodobé, priebežné projekty SEO.

Ak hľadáte dlhodobého partnera, ktorý sa dokáže prispôsobiť vašim potrebám, zamerajte sa na spoluprácu so spoločnosťou SEO pre služby optimalizácie pre vyhľadávače. Na porovnanie, ak hľadáte niekoho na odstránenie konkrétneho problému alebo pomoc s väčším projektom, pozrite sa na renomovaných konzultantov alebo nezávislých pracovníkov.

Bonus: Väčšina agentúr SEO (vrátane Teapot) ponúka konzultačné služby SEO, čím získate to najlepšie z oboch svetov. Môžete získať talent a technológie, ktoré poskytuje agentúra, ale bez dlhodobého záväzku.

Ako si mám vytvoriť rozpočet na služby optimalizácie pre vyhľadávače?

Marketingový rozpočet každej organizácie je iný, ale tieto tipy vám môžu pomôcť pri zostavovaní rozpočtu na SEO:

 • Vyhnite sa lacným plánom SEO: Tieto služby sa zvyčajne inzerujú ako „lacné“ a majú ceny pod 500 USD mesačne. Majú tiež tendenciu nedodržiavať (alebo nedodávať) sľubované výstupy alebo výsledky.
 • Plánujte priebežnú vs. jednorazovú SEO optimalizáciu: Optimalizácia pre vyhľadávače je priebežná stratégia – priebežné investície do SEO optimalizácie pomôžu vašej firme dosiahnuť vyššiu návratnosť investícií. Pri zostavovaní rozpočtu na služby SEO teda plánujte priebežné vs. jednorazové investície.
 • Stanovte si ciele SEO:Keď pochopíte, čo od SEO chcete, či už viac pozícií alebo vyššie príjmy, môžete tieto informácie použiť na nájdenie partnera pre SEO, ktorý je v súlade s vašimi cieľmi. Napríklad spoločnosť WebFX je poskytovateľom služieb SEO zameraným na zvyšovanie príjmov svojich klientov.
 • Získajte podporu: Zameranie sa na služby optimalizácie pre vyhľadávače, ktorých prioritou je meranie návratnosti investícií a dosahovanie konečných výsledkov, môže tiež prinútiť vedenie vašej spoločnosti, aby schválilo váš rozpočet na SEO. Každý totiž bude mať k dispozícii údaje potrebné na zistenie, či SEO funguje.

Oplatí sa platiť za služby SEO?

To, či sa oplatí platiť za služby SEO, závisí od niekoľkých faktorov vrátane:

 • Váš rozpočet na SEO: Ak vaša organizácia nemôže na SEO minúť viac ako 500 USD mesačne, obmedzíte sa na lacné služby SEO, ktoré majú tendenciu dosahovať slabšie výsledky, čo vedie k nesplneniu cieľov SEO a príjmov. V takomto scenári nebudete vidieť veľkú hodnotu v platení za služby SEO.
 • Zdroje vášho oddelenia: Ak vaša organizácia nemá zdroje – či už čas, nástroje alebo zručnosti – na prácu na SEO, pravdepodobne uvidíte hodnotu v platení za služby SEO. To preto, že budete mať vyhradenú osobu, ktorá bude pracovať na zlepšení SEO.
 • Vaša priemerná hodnota objednávky (AOV): Ak má vaša organizácia nižšiu priemernú hodnotu objednávky, napríklad niekoľko dolárov, pravdepodobne budete mať problém vidieť návratnosť investícií z balíkov SEO. Je to preto, že vaša agentúra SEO bude musieť dosiahnuť stovky mesačných predajov, aby dosiahla návratnosť investícií.

Pri najímaní spoločnosti SEO si urobte prieskum a získate prehľad o tom, či sa vám oplatí.

Môžem si urobiť SEO sám v porovnaní s nákupom služieb SEO?

Samozrejme! Množstvo organizácií, od startupov až po korporácie, má vlastný tím SEO.

Dôvodom, prečo podniky zvyčajne investujú do služieb SEO, je:

 • Ušetriť čas
 • Získať prístup k odborným znalostiam špecifickým pre SEO
 • Urýchliť čas implementácie opatrení SEO
 • Zlepšiť pozície a výnosy pre vysoko konkurenčné kľúčové slová
 • Optimalizovať interné náklady
 • A viac