Reputácia firmy ovplyvňuje jej trhový výkon a postavenie. Ako HR špecialista či manažér je vašou úlohou poskytovať ľuďom informácie o produktoch, službách , lídroch, tíme, histórii a celkovom vnímaní. Toto vnímanie závisí od emócií, inštinktov a intelektu zákazníkov i potenciálnych klientov. Silná značka prispieva k úspechu firmy nad rámec produktov a služieb.

Na budovaní employer brandingu by malo záležať každému HR špecialistovi. Do veľkej miery ovplyvňuje to, ako ľudia vnímajú vašu firmu. To následne ovplyvňuje bývalých, súčasných a budúcich zamestnancov.

Dnes už je na konkurenčnom trhu práce nevyhnutnosť mať dobrý employer branding. Bez neho si ťažko získate a udržíte top zamestnancov. Pre HR špecialistov je potom únavné neustále hľadať kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov, ktorí vo firme reálne aj vydržia. Aby ste to dosiahli, vašu firmu musíte odprezentovať ako skvelé miesto na prácu. Tento dojem ovplyvňujú faktory ako plat, benefity, možnosti kariérneho rastu, firemná kultúra a zaobchádzanie so zamestnancami.

Budovanie silného employer brandigu je o príbehoch, ktoré rozprávate. Rozprávajte ich tak, aby bola firma top lákadlom pre vhodných kandidátov. Aby ste do toho nemuseli investovať toľko energie a časom nevyhoreli, uvedomte si toto – spokojní zamestnanci sú vašou najlepšou reklamou. V dobe sociálnych médií nemáte povesť firmy úplne pod kontrolou, takže treba dbať na to, aby zamestnanci boli skutočne spokojní.

Dobrou správou je, že aj drobnými úpravami môžete zlepšiť svoju značku zamestnávateľa. Hľadajte spôsoby, ako ju využiť vo svoj prospech, aby ste prilákali, zamestnali a udržali si tých najlepších ľudí vo svojej firme.

Employer Branding – čo to je?

Podobne ako funguje korporátny branding (ktorý ponúka zákazníkom hodnotovú ponuku a definuje produkty alebo služby na trhu), employer branding je o tom, ako vašu firmu vníma trh, no hovorí aj o prísľube zamestnancom výmenou za ich skúsenosti, talent, kontakty alebo zručnosti.

Employer branding je teda spôsob, akým prezentujete spoločnosť uchádzačom o zamestnanie. Môžete sa zamerať na jedinečné kultúrne odlišnosti a potom sa budete snažiť ich posilniť, aby ľudia vnímali vašu spoločnosť ako špičkové miesto pre prácu.

Employer branding spočíva v definovaní podstaty spoločnosti, jej jedinečnosti aj toho, čo predstavuje, a potom v tvorbe a zosúladení týchto ašpirácií s ľuďmi, ktorých chcete prilákať. Komunikuje to, že spoločnosť, pre ktorú hľadáte nových zamestnancov, je dobrým zamestnávateľom.

Dobre vykonaný employer branding vyvolá okolo spoločnosti rozruch, ktorý priláka motivovaných uchádzačov nakoniec môžete mať armádu spokojných zamestnancov. Títo ľudia budú následne svoje pozitívne skúsenosti šíriť medzi ďalších ľudí, zákazníkov i ďalších potenciálnych zamestnancov.

Čo je to Employer Value Proposition (EVP):

graf evp

Teraz si vysvetlíme, čo je to hodnotová ponuka zamestnávateľa.(EVP). Zahŕňa poslanie, hodnoty a kultúru vašej firmy. EVP ukazuje zamestnancom, prečo by mali pracovať práve vo vašej firme, a čo všetko im vedenie firmy ponúka za ich zručnosti a skúsenosti.

Dobrá EVP prináša organizácii výhody, keďže sa často komunikuje súčasným aj potenciálnym zamestnancom. Vďaka nej si získate a udržíte kvalitných zamestnancov, určitíe si priority, pomôžete nespokojným zamestnancom a firma takto zníži náklady na ďalší nábor. Hlavným cieľom je vytvoriť priaznivý a silný EB.

Informácie v pracovných ponukách vašej firmy by nemali byť len o výhodách a benefitech. Samozrejme, sú dôležité, ale ide aj o to, čo si o firme myslia zamestnanci. EVP je zameraná na zamestnancov, takže je dôležité, aby to vaši zamestnanci vedeli potvrdiť. Ak to tak nie je a chcete to zlepšiť, zamyslite sa nad tým, čo ovplyvňuje rozhodnutia ľudí zaujímať sa o danú pracovnú ponuku, napríklad:

 1. hodnoty a kultúra firmy
 2. poloha a vybavenie firmy, dostupnosť a pohodlie
 3. celkové odmeňovanie
 4. kariérny rozvoj
 5. štýl riadenia
 6. kvalita tímu
 7. kvalita práce
 8. oceňovanie zamestnancov
 9. rovnováha medzi prácou a súkromím
 10. výhody, ako sú nadštandarná zdravotná starostlivosť a dovolenka
 11. benefity na pracovisku, ako sú obedy, flexibilný čas a práca na diaľku
 12. finančné výhody, ako sú bonusy, dotácie na bývanie a presťahovanie
 13. príležitosti na cestovanie a spoluprácu s klientmi
 14. príležitosti pre dobrovoľníctvo
 15. istota stabilného zamestnania

Akú hodnotu má silný employer branding?

No, keď doň neinvestujete, môže to byť riadne drahé. A to nielen v širšom zmysle, ale aj konkrétne – napríklad pri nákladoch na nábor jedného zamestnanca, rozpočte pre ľudské zdroje a celkovom hospodárskom výsledku.

Keď má firma dobrý EB, môže dostať až 2-krát viac žiadostí ako firmy so zlou povesťou. Pre HR špecialistov a náborárov, ktorí hľadajú talenty, je to obrovský rozdiel. Spoločnosti, ktoré neinvestujú do svojej značky zamestnávateľa, môžu na jedného zamestnanca minúť 5 000 eur na zamestnanca.

Jeden prieskum ukázal, že takmer 50 % pracovníkov by nepracovalo pre firmu so zlou reputáciou, aj keby im ponúkli vyššiu mzdu. Firmy s negatívnym alebo neexistujúcim EB pravdepodobne míňajú o 10 % viac na jedného zamestnanca. To znamená, že sa musia viac snažiť a HR oddeleniu trvá dlhšie nájsť kvalitných zamestnancov.

Na druhej strane, keď pre vás chcú pracovať top kandidáti, má to opačný efekt. Náklady prudko klesajú – o 43 %. Spoločnosť sa stáva magnetom pre talenty, reputácia firmy rastie a manažéri nemajú na ramenách veľkú záťaž.

Kto má na starosti employer branding?

V menších firmách to môže byť generálny riaditeľ, ktorý riadi komunikáciu, alebo tradičnejšie – personalista. Vo väčších ste to práve vy – HR špecialista alebo manažér, ale aj marketingové či komunikačné oddelenie.

Treba si uvedomiť, že značka už nie je len o webovej stránke firmy. Kľúčoví sú zamestnanci. Značka zamestnávateľa je primárne spojený so skúsenosťami zamestnancov a s tým, čo o vašej organizácii hovoria.

Sociálne médiá, recenzie na Google, osobné odporúčania a priame rozhovory sú spôsoby, ako môžu zamestnanci ovplyvniť povesť vašej spoločnosti. Ak sú zamestnanci spokojní, môžu podporiť vašu značku. Ak však ich skúsenosti nezodpovedajú tomu, čo komunikujete, otočí sa to proti vám.

Bez ohľadu na to, kto je zodpovedný za rozvoj pozíciu a pohľadu na vašu značku, zapamätajte si, že na prvom mieste sú zamestnanci. Zamyslite sa nad vašou firemnou kultúrou a pokiaľ vidíte nedostatky, obráťte sa na vedenie s tým, že by mali niečo zmeniť. Ak už máte skvelú firemnú kultúru, ste na dobrej ceste k jej posilneniu.

Prečítajte si niekoľko tipov a trikov.

Proces budovania employer branding strategy

Zamestnanci pritahovany vdaka employer branding
Krok 1. Zoznámte sa so svojou spoločnosťou

Ako HR špecialista sa zoznámte s hlavnou činnosťou, víziou, poslaním, hodnotami a kultúrou svojej organizácie. Pochopte, aké sú vaše ciele a aký druh talentov potrebujete na ich dosiahnutie.

Krok 2. Urobte audit employer brandingu

Pravdepodobne už máte informácie o tom, ako sa produktom alebo službám vašej firmy darí na trhu, ale možno nemáte také povedomie o tom, ako trh a zamestnanci vnímajú samotnú spoločnosť. Vyhodnoťte vnímanie vašej spoločnosti na trhu a medzi zamestnancami prostredníctvom interných a externých prieskumov, sociálnych médií a monitorovania reputácie. Zistite, čo vo vašej spoločnosti funguje, aby ste mohli vedeniu poskytnúť spätnú väzbu a našli spôsob, ako si získať ďalšie talenty.

Krok 3. Definujte ponuku hodnoty pre zamestnávateľa

Teraz prichádza časť, keď môžete spestriť svoje firemné posolstvo. Vypracujte návrh EVP, ktorá jasne vyjadruje hodnoty firmy a zároveň odráža jedinečnosť práce vo vašej organizácii. Mala by byť v súlade s firemnou identitou, ale zároveň by mala hovoriť priamo k vašim zamestnancom.

Krok 4. Spolupracujte s marketingovým oddelením

Pri navrhovaní EVP alebo iných posolstiev využite špecialistov z marketingového oddelenia. Ak ho vaša firma nemá, navrhnite vedeniu firmy spoluprácu s marketingovou agentúrou. Marketingoví špecialisti poznajú skvelé techniky. K tým základným patria otázky: „KOHO sa snažíme osloviť? A ČO chcú?“ – budete mať najlepšiu pozíciu na vytvorenie employer brandingu, ktorý presne osloví vašu cieľovú skupinu.

Krok 5. Zapojte zamestnancov

Aby ste pomohli spraviť z vašej firmy dôveryhodného zamestnávateľa, namierte si to rovno k zamestnancom. Práve vy, HR špecialisti, ste ľudia, ktorým sa zamestnanci zdôveria radšej, ako napríklad generálnemu riaditeľovi. Zamestnanci tiež formujú kultúru firmy, žijú jej hodnotami, dosahujú jej ciele a prejavujú poslanie spoločnosti. Bez ich účasti by firma nemohla prosperovať. Tu je niekoľko spôsobov, ako dosiahnuť, aby sa vaši zamestnanci viac zapojili do budovania vašej značky:

Zdokonaľte posolstvo

Pri vytváraní pracovných ponúk, dotazníkov a podobne použite súbor slov alebo fráz, ktoré sa stanú súčasťou firemnej reči. Opíšte hodnoty spoločnosti a význam, prečo by sa mali ľudia zaujímať o prácu u vás. Zachovajte jednoduchosť, zrozumiteľnosť, informatívnosť a jedinečnosť. Používajte tento jazyk na stretnutiach personálneho oddelenia, pri nábore, na webových stránkach, sociálnych sieťach a všade, kde môžete zachytiť ideálnych uchádzačov. S pomocou marketingových špecialistov vám to pôjde jednoduchšie.

Predveďte svojich zamestnancov (tým, že ich necháte predviesť sa).

Vedeli ste, že každý štvrtý uchádzač si okamžite po zistení informácie o pracovnej príležitosti prezrie profily iných zamestnancov? Povzbuďte svojich zamestnancov, aby aktualizovali svoje online profily, aby boli aktuálne, profesionálne a hodné pozornosti. V niektorých firmách zvykne personálne oddelenie posielať e-maily a návody, ako to zamestnancom čo najviac zjednodušiť.

Skúsenosti, odborné znalosti a osobnosti svojich zamestnancov môžete využiť aj tak, že ich necháte rozprávať svoje príbehy. Vždy, keď vaši bývalí alebo súčasní hviezdni zamestnanci pozitívne upozornia na vašu firmu, náborový proces bude pre vás oveľa jednoduchší.

Premeňte svojich zamestnancov na sociálnu náborovú armádu

Keď vaši zamestnanci aktualizujú svoje osobné a profesionálne profily, požiadajte ich, aby písali (úprimné, ale ideálne priaznivé) recenzie o vašej spoločnosti na stránkach s ponukami práce. Taktiež ich môžete povzbudiť, aby zverejňovali novinky a aktualizácie spoločnosti či zdieľali pracovné príležitosti na svojich osobných profiloch.

Keďže vaši zamestnanci sú neoficiálnymi náborármi a marketérmi, prvým krokom dobrej stratégie značky zamestnávateľa je pomôcť zamestnancom používať sieť LinkedIn a iné sociálne siete, aby sa mohli prezentovať a šíriť informácie o vašej spoločnosti. V tomto procese odporúčame komunikovať so social media manažérom.

Postarajte sa o to, aby boli prvé mesiace pre zamestnanca čo najviac pozitívne

Prvých 90 dní v novej práci je rozhodujúcich pre premenu nového člena tímu na produktívneho zamestnanca. Ako HR špecialisti je vašou úlohou postarať sa o hladký proces nástupu. Poskytnite novým zamestnancom úvodné informácie, tipy či nástroje, aby sa v novej práci dobre orientovali a mohli sa rozbehnúť či prosperovať.

Navrhnite vedeniu tieto veci

Nič neušetrí náklady na nábor viac ako budovanie priaznivých vzťahov so súčasnými zamestnancami. Mali by cítiť, že majú príležitosť na osobný i kariérny rozvoj – školenia, kurzy a podobne.

Krok 6. Napíšte atraktívne popisy pracovných miest

Pracovné ponuky sú často prvým kontaktom uchádzačov s vašou spoločnosťou, takže sú ideálnym spôsobom, ako efektívne budovať značku. Ak sa snažíte o výrazný hlas značky, namiesto „musí preukázať vynikajúce komunikačné zručnosti“ môžete skúsiť: „Ste typ, ktorý rýchlo dvíha telefón; slovné spojenie „studený hovor“ vám nenaháňa zimomriavky“. Šťavnatý inzerát pritiahne viac ľudí, no netreba to preháňať. Tone of voice by mal byť v súlade s filozofiou vašej firmy.

Ako zlepšiť svoj značku?

Ak chcete zvýšiť počet kvalitných a nadšených uchádzačov uchádzajúcich sa o pracovné pozície vo vašej spoločnosti, spojte hlavy s marketingovým oddelením i vedením firmy. Či má firma veľký alebo malý rozpočet, či ste veľký alebo malý podnik, existuje množstvo stratégií, ktoré môžete použiť, aby ste si uľahčili náborový proces. Skvelo fungujú nasledujúce veci:

1. Odmeňovanie nie je prvoradé

Vaša značka zamestnávateľa bude silná, ak budete hovoriť o tom, prečo má daná pracovná pozícia zmysel a prečo ide o vynikajúcu pracovnú skúsenosť. Platí to najmä, ak chcete prilákať mladších kandidátov. Vaša EVP by mala byť jedinečná, presvedčivá a zameraná na hlbšie motivácie, prečo by sa človek mohol chcieť pridať k vášmu tímu.

2. Firemný blog má moc

Ak ste náborový pracovník s marketingovým cítením, viete, že obsah – a jeho veľké množstvo – môže byť skvelou, ako vyniknúť na trhu konkurencie. Uchádzači často navštevujú firemný blog, aby spoznali organizáciu na ľudskejšej úrovni. Môžete na ňom uverejňovať novinky o spoločnosti, aktualizácie z oblasti kultúry a články napísané vašimi zamestnancami alebo vedúcimi pracovníkmi spoločnosti. Dôležité je držať sa osobného tónu.

3. Používanie kvalitných médií

Používajte vysokokvalitné videá, fotografie a prezentácie na rozprávanie príbehu vašej spoločnosti. Zorganizuje fotenie priamo na pracovisku a nezabudnite na pracovné priestory. Zmysel má tiež úvodné video od vášho generálneho riaditeľa či videá so spokojnými zamestnancami.

Budovanie značky zamestnávateľa pomocou siete Linkedin

linkedin a jeho vyhody pri employer branding

LinkedIn je skvelým miestom na oslovenie a zapojenie potenciálnych kandidátov – aktívnych aj pasívnych – v každej fáze ich kariérnej cesty. Hoci spustenie stratégie od nuly môže byť ťažké, dobrou správou je, že takmer 90 % členov siete LinkedIn tvrdí, že sú otvorení a zaujímajú sa o nové pracovné príležitosti. Stačí sa len dostať pred potenciálnych kandidátov presvedčivým spôsobom. Tu je niekoľko spôsobov, ako to urobiť:

1. Interakcia online

Čím viac sa zamestnanci zapájajú do konverzácií na sieti LinkedIn, tým väčšia je príležitosť pre rozvoj employer brandigu. Každý môže sledovať používateľov LinkedIn, pridávať sa do skupín a publikovať dlhé blogové príspevky. A keď vaši zamestnanci komentujú, lajkujú alebo zdieľajú novinky a názory, zvyšujú tým virtuálnu prítomnosť vašej spoločnosti.

2. Bezplatná firemná stránka je vašou oficiálnou firemnou prezentáciou na sieti LinkedIn

Na túto stránku chodí 59 % uchádzačov po tom, ako sa dozvedia o pracovnej príležitosti, a dozvedia sa podrobnosti o organizácii.

3. Kariérne stránky sú rozšírením vašej firemnej stránky

Tu môžete rozprávať príbeh o spoločnosti a prilákať kvalitných uchádzačov na vaše pracovné miesta. Prispôsobte pracovné inzeráty ta, aby sa nestratili v mori konkurecie – použite zaujímavé fotografie a videá, kreatívne popíšte nové pracovné miesta a hovorte o firemnej kultúre.

4. Recruiter vám poskytuje jedinečný prístup k členom siete Linkedin

Náboroví pracovníci, ktorí používajú InMail, správu LinkedIn, majú o 31 % vyššiu mieru odpovedí ako tí, ktorí ju nepoužívajú.

5. Pracovné miesta v sieti LinkedIn

Keď zverejníte pracovné ponuky na LinkedIn, poskytnete potenciálnym uchádzačom prehľad o vašej spoločnosti, a keď vás uchádzači spoznajú, je pravdepodobnejšie, že budú chcieť nastúpiť. Ak chcete, aby vaše príspevky vynikli, buďte úprimní. Stretávajú sa spolupracovníci každý piatok popoludní na obede? Máte v kancelárii zásadu „žiadne stretnutia dlhšie ako hodinu“? Opíšte, ako sa vo vašej spoločnosti skutočne pracuje prostredníctvom otvorených úloh.

6. Vzdelávanie v sieti LinkedIn

Keď zamestnanci vidia, že spoločnosť investuje do ich kariéry, podnieti ich to na sebe viac pracovať. Prístupom k vzdelávacej platforme, ktorá zamestnancom umožňuje rozvíjať sa, dosiahnete, že sa vo vašej firme budú cítiť dobre a naplnene.

Keď starostlivo definujete a rozvíjate značku zamestnávateľa, EVP a s ňou súvisiace posolstvá, môžete svoju spoločnosť predstaviť ľuďom, ktorých ste doteraz márne hľadali.

Máte záujem o Employer Branding kurz? Napíšte nám na hello@teapot.sk a my ho pre vás pripravíma na mieru.

Zlepšite svoje postavenie na trhu

Ozvite sa nám teraz a získajte konzultáciu zadarmo.

Konzultácia Zadarmo

Employer branding je spôsob, akým prezentujete spoločnosť uchádzačom o zamestnanie. Môžete sa zamerať na jedinečné kultúrne odlišnosti a potom sa budete snažiť ich posilniť, aby ľudia vnímali vašu spoločnosť ako špičkové miesto pre prácu.

EVP je jedinečná hodnota, ktorú zamestnávatelia ponúkajú svojim zamestnancom výmenou za ich zručnosti, skúsenosti a oddanosť spoločnosti.

Employer branding je koncept, ktorý spája oblasti marketingu a ľudských zdrojov (HR). Predstavuje proces budovania imidžu firmy ako žiadanej miesta pre prácu.

Z marketingovej perspektívy sa zaoberá tým, ako značka spoločnosti vyzerá a ako sa predáva potenciálnym zamestnancom. To zahŕňa reklamu, propagáciu na sociálnych médiách, účasť na veľtrhoch práce a iných podujatiach a podobne.

Budovanie značky zamestnávateľa je proces, ktorý zahŕňa niekoľko kľúčových krokov:

 1. Definícia hodnôt a poslania spoločnosti.
 2. Vytvorenie atraktívnej a jedinečnej hodnotovej ponuky pre zamestnancov (EVP).
 3. Komunikácia týchto hodnôt a EVP cez rôzne kanály, ako sú webové stránky, sociálne médiá, pracovné inzeráty atď.
 4. Vytváranie pozitívnych zážitkov pre zamestnancov, ktoré podporujú hodnoty značky a EVP.
 5. Monitoring a neustále vylepšovanie vnímania značky medzi existujúcimi a potenciálnymi zamestnancami.