Prípadová štúdia | Ekomedica

Distribútor prírodných štiav, olejov, vitamínov
SEO

Trvanie

november 2020 – máj 2023

Stav/prehľad klienta

Spoločnosť EkoMedica, výrobca a výhradný distribútor prírodných štiav, olejov a vitamínových doplnkov pod značkou EkoMedica SK, sa výrazne presadila v oblasti zdravia a wellness. S produktmi dostupnými prostredníctvom rozsiahlej siete lekární, ekologických obchodov, kaviarní a online platforiem si spoločnosť EkoMedica úspešne vybudovala základňu spokojných zákazníkov s 98% mierou spokojnosti, 280 obchodnými partnermi a sedemročným pôsobením na trhu.

Výzvy

Napriek úspechu v sektore B2B a silnej distribučnej sieti stála spoločnosť EkoMedica pred výzvou vstúpiť do predaja priamo spotrebiteľom (B2C) prostredníctvom svojej webovej stránky zdravia.sk zameranej na zdravie. Cieľom spoločnosti bolo konkurovať veľkým sieťam lekární ako Dr. Max, Benu Pharmacy a Pilulka v online priestore, kde je rozhodujúca viditeľnosť a pozície vo vyhľadávačoch.

Ciele

Hlavné ciele boli:

  • Zvýšenie mesačnej návštevnosti webovej stránky na viac ako 6 000 návštevníkov prostredníctvom strategického úsilia o SEO.
  • Zlepšiť viditeľnosť spoločnosti EkoMedica na internete a prekonať tak zavedených gigantov v konkrétnych kľúčových vyhľadávacích výrazoch.
  • Úspešne vytvoriť predajný kanál B2C na zdravia.sk bez narušenia existujúcich vzťahov B2B.

Pain Points

1. Masívna konkurencia

Súťaženie so zavedenými veľkými sieťami lekární so silnou online prítomnosťou.

2. B2B vs B2C

Prekonávanie potenciálnych konfliktov medzi partnerstvami B2B a ambíciami B2C.

3. Stratégia SEO

Chýba optimalizovaná stratégia SEO, ktorá by zabezpečila dostatočnú organickú návštevnosť novej platformy B2C.

Riešenia a realizácia

Náš prístup sa sústredil na agresívnu a presne cielenú kampaň SEO spojenú so strategickým online marketingom:

Optimalizácia SEO: Implementovali sme robustnú SEO stratégiu so zameraním na vysoko účinné kľúčové slová týkajúce sa prírodných štiav, olejov a vitamínových doplnkov. Kľúčovými prvkami boli optimalizácia na stránke, stratégie spätných odkazov a obsahový marketing.

Obsahový marketing: Aby sme priamo zapojili spotrebiteľov, vytvorili sme informačný a vzdelávací obsah, ktorý zdôrazňuje výhody produktov EkoMedica. Tento obsah bol navrhnutý tak, aby nielen zlepšil SEO, ale aj etabloval spoločnosť EkoMedica ako myšlienkového lídra v odvetví prírodných produktov pre zdravie.

Riadenie konfliktov v kanáli: Starostlivo sme štruktúrovali iniciatívu B2C tak, aby dopĺňala kanály B2B, a nie im konkurovala, pričom sme zabezpečili jasnú komunikáciu a odlišné umiestnenie na trhu, aby sa zabránilo narušeniu partnerských vzťahov.

Rast

Návštevnosť 6K

Noví návštevníci za mesiac na webovej stránke zdravia.sk.

120 KWs

Nové KW na pozíciách 1 -3

30%

Zvýšenie predaja B2C

Kľúčové poznatky

  • Naše úsilie v oblasti SEO viedlo k výraznému nárastu organickej návštevnosti, keď stránku zdravia.sk mesačne navštívilo viac ako 6 000 návštevníkov, ktorí úspešne konkurovali a dokonca predbehli najväčších hráčov v odvetví v kľúčových výsledkoch vyhľadávania.
  • Strategický obsahový marketing zvýšil viditeľnosť značky EkoMedica a angažovanosť spotrebiteľov, čo priamo prispelo k zvýšeniu online predaja.
  • Efektívnym riadením konfliktov v kanáloch spoločnosť EkoMedica posilnila svoje vzťahy s existujúcimi partnermi B2B a zároveň úspešne rozšírila predaj B2C.

Záver

Strategická expanzia do predaja B2C prostredníctvom cielených iniciatív SEO a obsahového marketingu umožnila spoločnosti EkoMedica efektívne využívať priamy predaj spotrebiteľom a zároveň udržiavať silné partnerstvá B2B. Tento dvojitý prístup nielenže zvýšil viditeľnosť a predaj online, ale zároveň postavil spoločnosť EkoMedica ako konkurencieschopného hráča na trhu digitálneho zdravia a wellness a dosiahol udržateľný rast v oboch sektoroch.

Ďalšie prípadové štúdie