Prípadová štúdia | Bezrealitky

Realitný portál
SEO A PPC

Trvanie

1,5 roka v rokoch 2019 – 2020

Stav/prehľad klienta

Spoločnosť Bezrealitky, ktorá vznikla v roku 2007, sa vyvinula v najväčší realitný portál v Českej republike a zásadne zmenila spôsob, akým sa uskutočňujú transakcie s nehnuteľnosťami. Vďaka transparentnosti a jednoduchosti Bezrealitky priamo spája majiteľov nehnuteľností s potenciálnymi kupujúcimi alebo nájomcami a vyhýba sa tak tradičným sprostredkovateľom.

Od roku 2019 sa portál rozšíril na Slovensko a plánuje vstúpiť na ďalšie trhy, pričom prostredníctvom svojej platformy zabezpečuje pätinu všetkých realitných transakcií v Českej republike.

Výzva

Hoci spoločnosť Bezrealitky dosiahla v Českej republike značný úspech, snažila sa zdokonaliť svoje online marketingové stratégie, aby ďalej zvýšila svoju prevádzkovú efektívnosť a rozšírila svoj dosah na trh. Medzi hlavné výzvy patrila optimalizácia nákladov na reklamu a zlepšenie návštevnosti webovej stránky s cieľom posilniť jej prítomnosť na trhu v Českej republike aj na Slovensku.

Ciele

Cieľom kampane bolo dosiahnuť:
Výrazné zníženie ročných nákladov na PPC (Pay-Per-Click) pri zachovaní výkonnosti reklamy.
Zvýšenie počtu mesačných návštevníkov webovej stránky na viac ako 650 000 prostredníctvom vylepšení SEO.
Posilnenie používateľského zážitku na portáli s cieľom zvýšiť priamu interakciu medzi vlastníkmi nehnuteľností a záujemcami.

Pain Points

1. Neefektívne PPC kampane

Vysoké výdavky na PPC s nedostatočnou návratnosťou investícií.

2. Nová stratégia SEO

Nedostatočne účinné stratégie SEO, ktoré obmedzovali viditeľnosť online.

3. Nové UX

Potreba intuitívnejšieho používateľského rozhrania na uľahčenie priamej komunikácie a transakcií na platforme.

Riešenia a realizácia

Na riešenie týchto problémov naša agentúra zaviedla dvojitý prístup zameraný na optimalizáciu PPC a vylepšenia SEO:

Optimalizácia PPC: Prepracovali sme stratégiu PPC spresnením cieľového publika, optimalizáciou umiestnenia reklám a zlepšením stratégie ponúk. To viedlo k zníženiu ročných nákladov na reklamu o viac ako 30 000 EUR bez toho, aby sa znížil dosah alebo účinnosť kampane.

Vylepšenie SEO: Náš tím vykonal komplexný audit SEO a plán optimalizácie s cieľom zlepšiť viditeľnosť v organickom vyhľadávaní a zvýšiť návštevnosť. Zameraním sa na hodnotné kľúčové slová a zlepšením relevantnosti obsahu sme dosiahli výrazný nárast mesačných návštevníkov.

Zlepšenie používateľského zážitku: Prepracovali sme kľúčové prvky webovej stránky, aby bola užívateľsky prívetivejšia a aby používatelia mohli efektívnejšie spravovať ponuky nehnuteľností a otázky.

Rast

650 000

Mesační návštevníci dosiahnutí vďaka SEO optimalizácii

30%

Zvýšenie organickej návštevnosti

30 000 €

Ročné úspory vďaka optimalizácii PPC kampaní.

22%

Rast počtu nových registrácií používateľov za mesiac

Referencia klienta

„Patrik je veľmi zaujímavý človek a skúsený marketér. S jeho strategickou pomocou a koordináciou jeho agentúry sme dosiahli skvelé výsledky a často mi pomáhal, aj keď termíny a očakávania vedenia boli niekedy extrémne. Oceňujem jeho nekonvenčné myslenie a to, že som sa na neho mohol vždy spoľahnúť.“

Kľúčové poznatky

  • Vylepšené stratégie PPC ušetrili viac ako 30 000 EUR ročne a optimalizovali marketingový rozpočet.
  • Úsilie o SEO úspešne zvýšilo mesačnú návštevnosť stránky na viac ako 650 000 návštevníkov, čím sa posilnilo prenikanie na trh.
  • Zlepšenie použiteľnosti webovej stránky podporilo väčšiu interakciu používateľov a podporilo poslanie spoločnosti Bezrealitky, ktorým je zjednodušenie procesu predaja nehnuteľností.

Záver

Strategické online marketingové iniciatívy nielenže optimalizovali prevádzkové náklady spoločnosti Bezrealitky, ale tiež výrazne zvýšili jej online návštevnosť a zapojenie používateľov. Toto úsilie umožnilo spoločnosti Bezrealitky pokračovať v raste a ďalej dominovať na trhu s nehnuteľnosťami na svojich súčasných a budúcich územiach.

Ďalšie prípadové štúdie