Prípadová štúdia | STK DEKRA

Technické prehliadky vozidiel
SEO & PPC

Trvanie

2015 – 2024

Stav/prehľad klientov

Spoločnosť DEKRA Slovensko s.r.o., ktorá bola pôvodne založená v roku 1995 pod názvom SLOVDEKRA s.r.o. a v roku 2019 sa premenovala, je lídrom na slovenskom trhu v oblasti technických a emisných kontrol. Spoločnosť DEKRA Slovensko zamestnáva takmer 150 pracovníkov a poskytuje svoje služby vo všetkých regiónoch Slovenska, pričom ponúka komplexný balík služieb v automobilovom priemysle a bezpečnosti.

Ako dcérska spoločnosť nemeckej spoločnosti DEKRA SE sa riadi víziou stať sa globálnym partnerom pre bezpečný a udržateľný svet, pričom sa zameriava na bezpečnosť na cestách prostredníctvom kontrol vozidiel, odborných hodnotení a vzdelávacích kampaní.

Vyhlásenie o probléme

Napriek vedúcemu postaveniu na trhu čelila spoločnosť DEKRA Slovensko výzvam pri využívaní online platforiem na maximalizáciu svojho dosahu a miery konverzie. Pred naším zásahom spoločnosť plne nevyužívala stratégie digitálneho marketingu, čo viedlo k neoptimálnemu online predaju a zapojeniu zákazníkov.

Ciele

Hlavným cieľom bolo zvýšiť online predaj prostredníctvom lepšej digitálnej prezentácie. Špecifické ciele zahŕňali:
Zvýšenie počtu online objednávok do dvoch rokov aspoň o 50 %.

Zlepšite viditeľnosť značky a pozície vo vyhľadávačoch prostredníctvom na mieru šitých stratégií PPC a SEO. Zlepšite zapojenie zákazníkov a mieru konverzie na webových stránkach.

Body bolesti

1. Neefektívne PPC kampane

Nízka viditeľnosť online a nedostatočné využívanie digitálnych marketingových nástrojov.

2. Zlé vstupné stránky

Nedostatočné využívanie webovej stránky spoločnosti na generovanie potenciálnych zákazníkov a konverziu predaja.

3. Sledovanie

Obmedzené sledovanie a analýza správania zákazníkov online a metriky konverzie.

Riešenia a realizácia

Náš prístup bol viacstranný, zameraný na PPC (Pay-Per-Click) a SEO (Search Engine Optimization) s cieľom zvýšiť návštevnosť a predaj:

Optimalizácia SEO: Vykonali sme komplexný audit webovej stránky spoločnosti DEKRA Slovensko a optimalizovali sme obsah a metadáta na kľúčové slová relevantné pre technické kontroly a automobilové služby. Zlepšili sme štruktúru webu pre lepší používateľský zážitok a prehľadávanie vyhľadávačmi.

Kampane PPC: PPC kampane na mieru boli navrhnuté tak, aby sa zameriavali na špecifické demografické skupiny vo všetkých regiónoch Slovenska a zdôrazňovali pohodlie a nevyhnutnosť pravidelných prehliadok vozidiel. Použili sme A/B testovanie reklamnej kópie na určenie najúčinnejších správ.

Analytika a sledovanie konverzií: Zaviedli sme pokročilé systémy sledovania na monitorovanie správania používateľov, miery konverzie a účinnosti kampaní. Tieto údaje nám umožnili robiť informované úpravy v reálnom čase, čím sa zvýšila návratnosť investícií do marketingu.

Rast

60%

Nárast online objednávok v rokoch 2021 - 2023

30k organickej návštevnosti

Zvýšenie organickej návštevnosti o 10 000 vyhľadávaní mesačne

5 000 000 €

Nárast predaja v rokoch 2021 - 2023

9 rokov spolupráce

So spoločnosťou Dekra hrdo spolupracujeme už viac ako
9 rokov.

Kľúčové poznatky

  • V priebehu dvoch rokov (2021-2023) priniesli naše digitálne marketingové stratégie spoločnosti DEKRA Slovensko online objednávky v hodnote viac ako 5 miliónov eur.
  • Návštevnosť webových stránok sa zvýšila o 75 % a počet online rezervácií vzrástol o viac ako 60 %.
  • Zvýšená viditeľnosť online viedla k 50 % zlepšeniu organických pozícií vo vyhľadávaní na kľúčové výrazy.

Záver

Naše cielené digitálne marketingové riešenia umožnili spoločnosti DEKRA Slovensko výrazne zvýšiť jej online predaj a prezentáciu, čo je v súlade s jej firemným poslaním podporovať bezpečnosť a udržateľnosť. Úspech tohto projektu nielenže posilnil pozíciu spoločnosti DEKRA Slovensko na trhu, ale tiež ukázal silu integrovaných stratégií PPC a SEO pri transformácii digitálnej stopy spoločnosti.

Ďalšie prípadové štúdie