Prípadová štúdia | Camfil

Filtrácia a čistenie vzduchu
Employer Branding

Trvanie

december 2021 – máj 2024

Stav/prehľad klienta

Spoločnosť Camfil, celosvetový líder v oblasti filtrácie a čistenia vzduchu, je vo vývoji produktov na čele environmentálneho povedomia a energetickej účinnosti. Spoločnosť Camfil, založená na princípoch inovácie a udržateľnosti, sa angažuje v oblasti priemyselného zberu prachu, hmly a dymu, pričom má významné prevádzky v Európe a expanduje na slovenský, britský a írsky trh.

Výzva

Napriek vedúcemu postaveniu v odvetví čelila spoločnosť Camfil výzvam pri zlepšovaní vnímania zamestnancov a získavaní nových talentov, najmä vo svojej slovenskej pobočke. Okrem toho sa spoločnosť zamerala na posilnenie svojej prítomnosti na britskom a írskom trhu, čo si vyžiadalo dôsledný prístup k budovaniu značky zamestnávateľa a zapojeniu komunity.

Ciele

Hlavnými cieľmi boli:

  • Zlepšiť vnímanie spoločnosti Camfil ako atraktívneho zamestnávateľa s cieľom podporiť nábor a udržanie zamestnancov.
  • Vybudujte silnú prítomnosť miestnej komunity s cieľom zvýšiť mesačnú návštevnosť a zapojenie webových stránok.
  • Rozšíriť vplyv na trh a pôsobenie v britskom a írskom sektore.

Pain Points

1. Nízke miestne povedomie

Obmedzená angažovanosť a informovanosť miestnych obyvateľov o ponuke spoločnosti Camfil ako zamestnávateľa.

2. Vzdialenosť od miestnej komunity

Problémy pri oslovovaní miestnej komunity v dôsledku nedostatočného využívania platforiem sociálnych médií.

3. Interná komunikácia

Potreba zlepšiť internú komunikáciu s cieľom zvýšiť angažovanosť zamestnancov a udržať si informácie.

Riešenia a realizácia

Naša komplexná stratégia riešila tieto výzvy prostredníctvom cielených kampaní v sociálnych médiách, prepracovanej internej komunikácie a stratégií obsahu založených na údajoch:

Angažovanosť v sociálnych médiách: Vytvorili sme silnú prítomnosť v sociálnych médiách zameranú na miestnu komunitu, čím sme vytvorili platformy pre priamu interakciu s potenciálnymi zamestnancami a miestnymi zainteresovanými stranami. Tento prístup pomohol personalizovať značku Camfil a prezentovať jej záväzok k dobrým podmienkam zamestnancov a zapojeniu sa do komunity.

Prepracovanie firemného informačného bulletinu: Prepracovali sme firemný informačný bulletin vydávaný v tlačenej podobe, aby sme lepšie zapojili zamestnancov a informovali ich o úspechoch a príležitostiach spoločnosti. Prostredníctvom analýzy údajov sme identifikovali kľúčový obsah, ktorý rezonoval so zamestnancami, a zvýšili sme čítanosť z 2 % na 35 %.

Miestna a medzinárodná expanzia: Po úspechu na Slovensku sme dostali za úlohu zopakovať naše stratégie na britskom a írskom trhu, pričom sme sa zamerali na lokalizáciu obsahu a stratégie zapojenia, aby sme našli odozvu u nových demografických skupín.

Rast

Dosah 13k

Lokálne kampane zamerané na takmer 70 % používateľov Facebooku v celej továrni

25%

Zvýšenie počtu uchádzačov o zamestnanie.

35%

Zvýšenie počtu čitateľov firemného bulletinu

20%

Zvýšenie angažovanosti zamestnancov na interných platformách

Kľúčové poznatky

  • Kampane v sociálnych médiách úspešne vybudovali miestnu komunitu, ktorá mesačne prilákala viac ako 13 000 návštevníkov a výrazne posilnila značku zamestnávateľa spoločnosti Camfil.
  • Prepracovaný newsletter výrazne zlepšil internú komunikáciu, zvýšil čítanosť a angažovanosť zamestnancov.
  • Naše úspešné úsilie o budovanie značky zamestnávateľa na Slovensku viedlo k možnostiam rozšírenia týchto stratégií na britský a írsky trh, čo uľahčilo hladký vstup a prijatie na týchto nových trhoch.

Záver

Strategické vylepšenia v oblasti budovania značky zamestnávateľa a zapojenia miestnej komunity nielenže posilnili pozíciu spoločnosti Camfil ako žiadaného zamestnávateľa, ale položili aj pevné základy pre expanziu na trhu. Zvýšenie miestnej angažovanosti a zlepšenie internej komunikácie je príkladom účinnosti prispôsobených stratégií sociálnych médií a obsahu založeného na údajoch pri dosahovaní obchodných cieľov v nadnárodnom prostredí.

Ďalšie prípadové štúdie