CTR (Click-Through Rate)

Click-Through Rate je miera prekliku užívateľov z vyhľadávania a PPC reklám v %. CTR je počet klikov, ktoré získame reklamou.