Technické SEO

Termínom technické SEO označujeme optimalizáciu webových stránok a serverov, ktoré pomáhajú crawlerom vyhľadávačov prechádzať a indexovať váš web efektívnejšie. Zaoberá sa napríklad architektúrou webu, sitemap.xml, indexovateľnosťou stránok, crawl errormi (404, 301, 302…) a pod.