Crawling

Proces zhromažďovania informácií o internetovej stránke alebo doméne pomocou Web Crawlera (sowtware, kde boti neustále prehľadávajú a aktualizujú index obsah a web) je Crawling.