SERP (Search Engine Results Page)

SEO sa nezaobíde bez analýzy výsledkov vyhľadávania stránok – SERP. Vo výsledkoch vyhľadávania SERP existuje veľa rôznych prvkov, v rôznych podobách a v rôznych častiach vyhľadávača Google. SERP je zoznam výsledkov, ktoré vyhľadávač vracia v odpovedi na konkrétne kľúčové slovo alebo frázu. Výsledkom využívania SEO metód optimalizácie pre vyhľadávače je objavenie sa na popredných priečkach v SERP.