Organický odkaz

Organický alebo prirodzený odkaz získame bez toho, aby sme oň požiadali, kúpili alebo ho vymenili. Zväčša je to preto, pretože Váš obsah je kvalitný a/alebo relevatný k téme, ktoré riešia odkazujúce stránky.