Nadpis

HTML značky nadpisov (H1-H6) oddeľujú obsah do sekcií podľa dôležitosti – H1 je najdôležitejší a najhodnotnejší (nadpis úrovne) a H6 najmenej dôležitý. Titulok nadpisu by mal byť používaný prirodzene a mal by obsahovať vaše cieľové kľúčové slová, čo môže priniesť malú výhodu pri optimalizácii obsahu. Tagy H1, H2, H3… sú úrovne nadpisov. 

Pár dôležitých pravidiel, ktorých by ste sa mali držať na vašom webe: 

  • vždy len jeden nadpis úrovne H1 (keby ich je viac, vyhľadávače ich budú vnímať ako jeden a hodnota nadpisu bude rozdrvená)
  • nadpisy nižších úrovní H2 a H3 využívať na štruktúrovanie dokumentu (ak to dáva zmysel s ohľadom na kontext)
  • nadpisy nižších úrovní za H3 už nemajú z hľadiska SEO žiadny význam, ich hodnota bude niekde na úrovni tučného textu
  • nepoužívať nadpisy ako skladisko kľúčových slov, skôr ako predajné argumenty – snažiť sa nimi zaujať čitateľov a vybudiť ho na konzumáciu obsahu