Meta Tags

Informácie, ktoré sa zobrazujú v zdrojovom kóde HTML webovej stránky a popisujú jeho obsah vo vyhľadávačoch. Názov značky a popis metadát sú najčastejšie používanými typmi meta značiek v SEO.