Meta Keywords

Značka, ktorú je možné pridať do hlavičky (Head) časti dokumentu HTML. Ak sem pridáte veľa kľúčových slov, nepomôže vám to pri hodnotení- algoritmy pre vyhľadávače túto značku na účely hodnotenia roky ignorujú kvôli zneužitiu (vo forme nadbytočných kľúčových slov).