Analýza webových stránok

Analýza webovej lokality je proces testovania a kontroly výkonnosti webovej lokality z hľadiska kľúčových metrík – rýchlosť, návštevnosť, optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) a používateľská skúsenosť (UX – User Experience). Každý z týchto prvkov je faktorom úspechu vašej webovej stránky, čo znamená, že priamo ovplyvňuje výkonnosť vašej spoločnosti.