Anchor Text

Anchor Text je klikateľný a viditeľný text v hypertextovom odkaze. Jeho účelom je poskytnúť ľuďom a kontextové informácie o tom, o čom je webová stránka alebo web, na ktorý je odkaz smeruje. Interné / on-page odkazy sú hypertextové odkazy, ktoré odkazujú na rovnakú doménu ako doména, na ktorú sa odkaz nachádza, To znamená, že interný odkaz je ten, ktorý odkazuje na inú stránku na rovnakej webovej stránke. Odporúčajú sa používať rôzne a výstižné texty odkazov k relevantným témam a témam cieľových podstránok formulované rôznymi spôsobmi, čím vyhľadávače dostanú signál, že odkazy sú prirodzené a nejedná sa o spam.