Employer Value Proposition (EVP) sa stáva stále dôležitejším pojmom pre HR špecialistov a manažérov. Dôvodom je jej zásadná úloha pri získavaní a udržiavaní najlepších zamestnancov a posilňovaní employer brandingu. Možno sa pýtate, čo presne znamená EVP. V tomto článku sa zameriame na jej hlbšie pochopenie. Zároveň vám poskytneme tipy, ako vytvoriť EVP, vďaka ktorej pritiahnete tých najlepších.

EVP je jedinečná hodnota, ktorú zamestnávatelia ponúkajú svojim zamestnancom výmenou za ich zručnosti, skúsenosti a oddanosť spoločnosti. Zahŕňa zložky, ako je plat, benefity, odmeny, kariérny rozvoj a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Rovnako do nej patria hodnoty, poslanie, spoločenský cieľ a organizačná kultúra firmy.

EVP je interný, informuje zamestnancov o tom, čo môžu alebo dostanú na oplátku za svoj záväzok voči organizácii. Je to prísľub, ktorý dávate uchádzačom o prácu.

Na druhej strane employer branding je externý a vzťahuje sa na mienku, ktorú má o vašej organizácii vonkajší svet, najmä potenciálni zamestnanci. Nesie posolstvo, ktoré zdieľate so svetom o filozofii vašej spoločnosti, hodnotách a o tom, za čím si stojíte.

Čo je Employer Value Proposition (EVP)?

EVP je jedinečná hodnota, ktorú zamestnávatelia ponúkajú svojim zamestnancom výmenou za ich zručnosti, skúsenosti a oddanosť spoločnosti. Zahŕňa zložky, ako je plat, benefity, odmeny, kariérny rozvoj a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Rovnako do nej patria hodnoty, poslanie, spoločenský cieľ a organizačná kultúra firmy.

HR špecialisti a manažéri by sa mali zamerať na identifikáciu a komunikáciu všetkých jedinečných výhod, ktoré môžu zamestnanci očakávať, keď nastúpia do novej práce. EVP informuje tiež o tom, prečo je vaša spoločnosť tým správnym miestom pre zamestnancov a pomáha vám prilákať správnych ľudí.

Pawar a Charak (2015) definujú EVP ako jedinečné usporiadanie výhod, ktoré zamestnanec následne získava za zručnosti, schopnosti a skúsenosti, ktoré odovzdáva organizácii.

grafika, ktorá popisuje jednotlivé časti EVP
Nižšie sa dozviete o 5 kľúčových zložkách hodnotovej ponuky pre zamestnancov.

Aký je rozdiel medzi EVP a employer brandingom?

EVP je interný, informuje zamestnancov o tom, čo môžu alebo dostanú na oplátku za svoj záväzok voči organizácii. Je to prísľub, ktorý dávate uchádzačom o prácu.

Na druhej strane employer branding je externý a vzťahuje sa na mienku, ktorú má o vašej organizácii vonkajší svet, najmä potenciálni zamestnanci. Nesie posolstvo, ktoré zdieľate so svetom o filozofii vašej spoločnosti, hodnotách a o tom, za čím si stojíte.

Tieto dve oblasti sa však prekrývajú. Inými slovami, vaša EVP je jadrom vašej značky zamestnávateľa. Mala by charakterizovať podstatu vašej organizácie a to, prečo je jedinečná.

Výhody silnej hodnotovej ponuky pre zamestnancov i HR špecialistov

Investícia do EVP pre zamestnancov môže priniesť hmatateľné výhody pre vašu firmu. Prečo by sa na ňu mali HR špecialisti zamerať?

 • Prilákanie a udržanie vysoko výkonných pracovníkov – úprimná a presvedčivá EVP pomôže vyzdvihnúť jedinečnú ponuku firmy tým, že zdôrazní výhody a príležitosti, ktoré ponúka zamestnancom. To vám v náborovom procese pomôže prilákať a udržať si ľudí, ktorí rezonujú s vašou ponukou a majú vysokú šancu uspieť vo vašej firme. Spoločnosť Gartner uvádza, že firmy, ktoré efektívne realizujú svoje EVP, môžu znížiť ročnú fluktuáciu zamestnancov až o 69 %. Vás to odbremení od nových a nových náborov.
 • Angažovaní zamestnanci – dobre definovaná EVP poskytuje zamestnancom jasné pochopenie poslania, vízie a hodnôt organizácie, čo následne zvyšuje angažovanosť a iniciatívu v práci. Z výskumu napríklad vyplýva, že organizácie so silnou EVP zvyšujú angažovanosť nových zamestnancov takmer o 30 %.
 • Úspora nákladov – prilákaním a udržaním správnych ľudí pomôžete vašej firme ušetriť na nákladoch na nábor a udržanie zamestnancov.
 • Výkonnosť podniku a rast organizácie – vďaka angažovanejšej, produktívnejšej a spokojnejšej pracovnej sile sa zlepší výkonnosť podniku, čo povedie k zvýšeniu ziskovosti a rastu. V skutočnosti môžu vysoko angažované tímy zvýšiť ziskovosť o 23 % a zlepšiť lojalitu zákazníkov o 10 %.
 • Lepšia transparentnosť – keď je organizácia od začiatku otvorená a úprimná v tom, čo od zamestnancov očakáva a čo na oplátku dostanú, buduje to vzájomnú dôveru a rešpekt vo vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ.

5 kľúčových zložiek EVP

Hodnotová ponuka pre zamestnancov zahŕňa niekoľko prvkov toho, čo organizácia ponúka svojim zamestnancom, a to

 • odmeňovanie,
 • rovnováha medzi pracovným a súkromným životom,
 • stabilita,
 • miesto,
 • rešpekt.

Kľúčové zložky EVP spolu určujú, ako zamestnanci a uchádzači vnímajú vašu organizáciu, pre ktorú sa snažíte nájsť najlepších z najlepších.

Pozrime sa bližšie na jednotlivé prvky modelu zamestnaneckej hodnotovej ponuky.

Odmeňovanie

Prvým prvkom v rámci EVP je kompenzácia alebo benefity. Zahŕňa to, ako sú zamestnanci spokojní so svojím platom, ako aj s ďalšími odmenami – bonusy či systém odmeňovania. Spravodlivé odmeňovanie je jedným zo 7 osvedčených postupov v oblasti HR.

Odmeňovanie nie je pre každého rovnako dôležité a nie je ani prioritou každého pri hľadaní zamestnania. Štúdia spoločnosti JLL zistila, že 54 % opýtaných chce mať dobrý plat a je to ich druhá priorita po dosiahnutí dobrej kvality života. Vyšší plat bol pritom faktorom číslo jeden pre riziko, že zamestnanec sa začne pozerať po inej práci.

Dr. James Chitwood, konzultant spoločnosti PerformanceCulture.Expert, radí spoločnostiam, aby rozšírili svoj pohľad na odmeňovanie. „Väčšina spoločností má v súvislosti s odmeňovaním len transakčný pohľad, človek robí X, aby dostal Y. Existuje mnoho spôsobov odmeňovania zamestnanca, ktoré nesúvisia s platom,“ hovorí Chitwood.

„Stály zamestnanec, ktorý podáva výkony na výbornej úrovni, môže mať veľký záujem o pracovné prostredie alebo školenie nových zamestnancov. Poskytuje spoločnosť zamestnancom priestor na vykonávanie činností, ktoré sú hodnotné pre ňu a zároveň sú v súlade s osobnými vnútornými hodnotami zamestnanca?“

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom zahŕňa platené voľno, dovolenky, možnosti flexibilného pracovného času, dôchodkové plány a možnosť pracovať z domu a na diaľku. Má obrovský vplyv na pohodu zamestnancov.

Neexistuje žiadny zázračný univerzálny recept na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, pretože rôzni zamestnanci si budú ceniť rôzne výhody. Napríklad novopečení rodičia si oveľa viac cenia platenú rodičovskú dovolenku ako absolventi. Podobne je pravdepodobné, že osoby vo vyššom veku budú mať väčší záujem o príspevky pri odchode do dôchodku v porovnaní s generáciou Z. Preto je znalosť potrieb a preferencií vašich zamestnancov nevyhnutná na vytvorenie atraktívneho EVP, ktorý vám pomôže konkurovať na trhu práce.

Jedna vec, ktorá je jasná u všetkých generácií, je túžba po hybridnom spôsobe práce. Z prieskumu EY Work Reimagined 2022 vyplynulo, že 80 % všetkých zamestnancov chce pracovať aspoň 2 – 3 dni v týždni na diaľku, avšak 22 % zamestnávateľov uviedlo, že všetci zamestnanci sa musia vracať do kancelárie päť dní v týždni.

Veľký globálny prieskum spoločnosti McKinsey ukázal, že flexibilitu na pracovisku vysoko oceňuje väčšina demografických skupín. Medzitým prieskum spoločnosti JLL ukázal, že 38 % zamestnancov sa cíti stresovaných a preťažených veľkým pracovným zaťažením. 35 % očakáva, že ich zamestnávateľ bude podporovať, aby si počas dňa brali voľno pre seba a pestovali väčšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Stabilita

V základnom zmysle sa stabilita na pracovisku vzťahuje na fyzickú a psychickú bezpečnosť, ktorá umožňuje zamestnancom pracovať sebaisto, bezpečne a efektívne. Stabilita môže znamenať aj predvídateľný pracovný rozvrh a garanciu pracovného času.

Ďalším typom stability je kariérna stabilita. Týka sa príležitostí, ktoré majú zamestnanci k dispozícii, aby sa mohli rozvíjať a pokračovať vo svojej kariére v rámci firmy.

Ponuka školení, mentorských a koučovacích kurzov, efektívne riadenie výkonnosti, interné povyšovanie a ďalšie kariérne príležitosti sú kľúčové preto, aby vaši zamestnanci mali dlhodobú perspektívu svojej kariéry. Najmä mladší zamestnanci chcú pracovať v spoločnosti, v ktorej majú možnosť rásť a napredovať. Jedna vec je to ponúkať, no druhá je to aj správne komunikovať potenciálnym uchádzačom.

Lokalita

Lokalita znamená oveľa viac než len adresu spoločnosti. Môžete o nej uvažovať ako o lokalite v najširšom zmysle slova: pozitívne pracovné prostredie, silná organizačná kultúra a úroveň autonómie.

S rastúcou popularitou hybridných a remote modelov práce musia organizácie prehodnotiť význam a úlohu zložky EVP týkajúcej sa umiestnenia.

Rešpektujte

Posledným prvkom v modeli EVP je rešpekt. Rešpekt sa týka pozitívnych vzťahov, podpory, tímového ducha, firemnej kultúry a základných hodnôt i presvedčení. Z výskumu spoločnosti McKinsey vyplynulo, že nezáujem a neinšpiratívni manažéri či HR špecialisti zohrávajú veľkú úlohu v tom, prečo ľudia opúšťajú svoje zamestnanie. Ako jeden z troch hlavných dôvodov odchodu ich uviedlo 35 %.

Ako vytvoriť a zlepšiť EVP

Tu je niekoľko tipov, ako vytvoriť presvedčivú EVP vašej organizácie, ktorá bude v súlade s vaším celkovým poslaním a pomôže vám prilákať, udržať a zapojiť správnych ľudí.

Identifikujte vašu jedinečnosť

Aby ste efektívne vytvorili EVP, zistite, čím je vaša spoločnosť jedinečná a čo vás odlišuje od konkurencie. Zohľadnite identitu spoločnosti, jej ciele a hodnoty. Toto vám umožní efektívne komunikovať, prečo by uchádzači mali pracovať práve pre vašu spoločnosť.

Pochopte potreby zamestnancov

Zistite, čo vaši zamestnanci potrebujú a očakávajú od nového zamestnávateľa. Vytvorte inkluzívnu EVP, ktorá zohľadní rôzne perspektívy a potreby zamestnancov, čo vám pomôže prilákať a udržať rozmanitejšiu pracovnú silu.

Vytvorte plán na zhodnotenie a vylepšenie EVP

Spolupracujte s vedením, aby ste zistili, ako sa identita spoločnosti zhoduje s platmi, výhodami, politikou a firemnou kultúrou. V prípade nesúladu medzi EVP a realitou, pracujte na tom, ako túto situáciu zlepšiť.

Komunikujte svoju EVP efektívne

Aby EVP priniesla očakávané výsledky, musíte ju jasne a konzistentne komunikovať súčasným aj potenciálnym zamestnancom. Zabezpečte, aby vaša marketingová a komunikačná stratégia zohľadňovala EVP a jej hodnoty.

EVP pravidelne sledujte a aktualizujte

Ako sa vaša organizácia vyvíja, mali by ste pravidelne sledovať a aktualizovať svoju EVP, aby odrážala aktuálne potreby a očakávania zamestnancov. Vytvorte mechanizmy na zber spätnej väzby a vykonávajte pravidelné prieskumy či ankety, aby ste zistili, ako sa menia potreby zamestnancov.

Tieto rady vám pomôžu vytvoriť a využiť silnú EVP, ktorá zvýši úspešnosť vašich náborových kampaní, zminimalizuje fluktuáciu zamestnancov a prispeje k rozvoju vašej firmy.

Vypracujte segmentovanú EVP stratégiu

Uznajte, že vaši zamestnanci majú rôzne potreby a záujmy, a preto by ste mali vypracovať segmentovanú EVP stratégiu. Týmto prístupom budete môcť lepšie prilákať a udržať rôzne skupiny zamestnancov, čo zvýši úspešnosť vašich náborových kampaní.

Zapojte zamestnancov do procesu tvorby EVP

Aby ste vytvorili autentickú EVP, ktorá skutočne zohľadní potreby a hodnoty zamestnancov, zapojte ich do procesu tvorby. Môžete uskutočniť interné workshopy alebo brainstormingové stretnutia, aby ste získali nápady, postrehy a návrhy od zamestnancov.

Zabezpečte podporu vedenia

Podpora vedenia je kľúčová pre úspešnosť EVP. Zabezpečte, aby vaše vedenie bolo zapojené do procesu tvorby EVP a podporovalo jeho implementáciu. Týmto spôsobom bude vaša EVP silnejšia a bude mať väčší vplyv na celú organizáciu.

Vytvorte silný employer branding

EVP je súčasťou employer brandingu. Zohľadnite hodnoty, kultúru a výhody, ktoré firma ponúka zamestnancom. Týmto spôsobom budete môcť prilákať top talenty a zvýšiť lojalitu súčasných zamestnancov.

Merajte úspešnosť EVP

Aby ste zistili, aký účinok má EVP na vašu organizáciu, je dôležité sledovať relevantné metriky a KPI (key performance indicators). Medzi tieto metriky môžu patriť napríklad:

 • náborová úspešnosť,
 • fluktuácia zamestnancov,
 • angažovanosť zamestnancov,
 • spokojnosť so zamestnávateľom
 • alebo náklady na nábor.

Pravidelným sledovaním týchto metrík budete môcť identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú zlepšenie, a vytvoriť efektívnejšiu EVP.

Príklady EVP

Pozrime sa, ako vyzerá skvelá EVP v reálnom svete.

Deloitte

Spoločnosť Deloitte si stanovila ako strategickú prioritu na roky 2021/22 zavedenie novej EVP a stratégie odmeňovania. V nej objasnila, čo ako zamestnávateľ presadzuje – „Passion for Purpose“ (Vášeň pre cieľ), „Be the true you“ (Buďte skutočným sebou) a „Never stop growing“ (Nikdy neprestaňte rásť) – a čo považuje za dôležité vo vzťahu k zamestnancom.

Nová stratégia odmeňovania a jasné rozlíšenie medzi výkonom a rozvojom – to všetko súvisí s hodnotami, účelom a stratégiou spoločnosti Deloitte, ktorá kladie dôraz na osobný rast, účel a začlenenie. Tie pomohli vytvoriť zdravšie a inšpiratívnejšie pracovisko, kde môžu byť zamestnanci sami sebou.

Patagonia

Patagonia ako popredná značka outdoorového oblečenia sa hrdí tým, že je etickou, udržateľnou a ekologicky uvedomelou organizáciou, ktorá bojuje proti globálnej klimatickej kríze. Nedávno venovala celý svoj ročný zisk do fondu na pomoc v boji proti klimatickým zmenám. Spoločnosť presadzuje lepšiu udržateľnosť vo svojom dodávateľskom reťazci, ponúka zákazníkom bezplatné opravy prostredníctvom svojho projektu Worn Wear, organizuje dni environmentálneho vzdelávania pre zamestnancov, má týždeň bicyklovania do práce a program zdieľaných jázd, a dokonca aj program kompostovania.

Spoločnosť Patagonia pri každej príležitosti premieta svoje etické a environmentálne hodnoty do svojho EVP, a to nielen pre zamestnancov, ale aj pre kandidátov, zákazníkov a širší svet.

Výsledok? Fluktuácia zamestnancov je trikrát nižšia ako priemer. Spoločnosť Patagonia ponúka svojim zamestnancom zmysel a možnosť vytvárať pozitívny vplyv na svet prostredníctvom práce, ktorú každý deň vykonávajú.

WD-40

Po tom, ako pandémia z väčšej časti ustúpila, zamestnanci spoločnosti WD-40 vyjadrili želanie pokračovať v práci na diaľku. V reakcii na to vytvorili filozofiu „Pracujte odkiaľkoľvek“, v ktorej sa uvádza: „Je nám jedno, odkiaľ pracujete, ale žiadame vás, aby ste sa pri rozhodovaní riadili našimi firemnými hodnotami.“

Jednou z týchto hodnôt je „vytváranie pozitívnych, trvalých spomienok vo všetkých vzťahoch. To povzbudzovalo zamestnancov, aby zvážili, či svojím rozhodnutím pracovať z domu prispievajú k rozvoju organizačnej komunity, a aby sami rozlišovali, kedy je práca na diaľku vhodná a efektívna a kedy nie. V súlade s touto filozofiou sa väčšina zamestnancov sama rozhodla pre prácu v kancelárii a v nedávnom prieskume 90 % zamestnancov uviedlo, že firemná kultúra sa zlepšila.

Toto je jasný príklad toho, čo sa stane, keď sa zohľadnia vzťahy viacerých prvkov v EVP.

Vaša EVP je prísľubom pre vašich zamestnancov, a ak ho dodržíte, zvýši angažovanosť a dôveru vo vás ako zamestnávateľa. Dodržiavanie EVP môže dokonca premeniť vašich súčasných zamestnancov na najlepších možných ambasádorov značky.

V čase, keď zamestnanci čoraz viac pripisujú hodnotu povesti organizácie ako zamestnávateľa, sú EVP a employer branding nevyhnutné na prilákanie a udržanie najlepších talentov, zvýšenie výkonnosti, zníženie fluktuácie a nákladov na nábor a splnenie obchodných cieľov.

FAQ

Čo je (EVP)?

Silná EVP:
– je jedinečná pre vašu organizáciu,
– je v súlade s poslaním a cieľmi spoločnosti,
– spĺňa potreby vašich zamestnancov,
– je dobre komunikovaná,
– integruje značku zamestnávateľa a skúsenosti zamestnancov
– je sledovaná prostredníctvom kľúčových ukazovateľov, aby ju bolo možné neustále zdokonaľovať.

Zlepšite svoje postavenie na trhu

Ozvite sa nám teraz a získajte konzultáciu zadarmo.

Konzultácia Zadarmo