Prípadová štúdia | Premac

Najväčší výrobca betónovej dlažby
Sociálne médiá a PPC

Trvanie

12. jún – 30. august (6 týždňov)

Stav/prehľad klienta

Premac, najväčší výrobca betónovej dlažby na Slovensku, je súčasťou nadnárodnej skupiny CRH. Od roku 1991 je spoločnosť Premac významným hráčom na slovenskom stavebnom trhu, ktorý ponúka širokú škálu vysokokvalitných betónových výrobkov používaných pri všetkých projektoch, od komunálnych rekonštrukcií až po veľké komerčné projekty. Ako člen skupiny CRH od roku 2003 využíva spoločnosť Premac globálne odborné znalosti v oblasti stavebných materiálov na podporu významných stavebných projektov na domácej i medzinárodnej úrovni.

Výzva

Spoločnosť Premac stála pred dvojitou výzvou, a to zvýšiť svoju digitálnu prítomnosť s cieľom zvýšiť návštevnosť webových stránok a rozšíriť sieť svojich partnerov v stavebnom priemysle. Spoločnosť potrebovala inovatívne riešenia na posilnenie svojich digitálnych marketingových aktivít v rámci stanoveného rozpočtu a na strategické oslovenie menších stavebných firiem na celom Slovensku.

Ciele

Hlavnými cieľmi boli:

  • Zvýšenie návštevnosti webových stránok o minimálne 33 % prostredníctvom kreatívnych PPC kampaní pri zachovaní súčasného rozpočtu na reklamu.
  • Rozšírenie siete obchodných partnerov prostredníctvom cieleného oslovenia sociálnych médií.
  • Zlepšenie celkovej viditeľnosti a zapojenia značky na digitálnych platformách, najmä na Facebooku.

Pain Points

1. Nízka angažovanosť

Obmedzená digitálna angažovanosť ovplyvňuje schopnosť spoločnosti osloviť potenciálnych obchodných partnerov.

2. Optimalizovaná stratégia

Potreba nákladovo efektívnej digitálnej marketingovej stratégie, ktorá by priniesla vysokú návratnosť bez zvýšenia výdavkov na reklamu.

3. Noví partneri

Výzvy pri oslovovaní malých a stredných podnikov (MSP) v stavebníctve prostredníctvom tradičných marketingových kanálov.

Riešenia a realizácia

Naša stratégia sa zamerala na maximalizáciu vplyvu digitálneho marketingu prostredníctvom kreatívnych PPC kampaní a cieleného zapojenia sociálnych médií:

Kreatívna reklama PPC: Navrhli sme a realizovali PPC kampane, ktoré kreatívne zdôrazňovali jedinečnú hodnotu produktov a služieb spoločnosti Premac. Tieto kampane boli optimalizované tak, aby sa zachovali rozpočtové obmedzenia a zároveň sa dosiahlo výrazné zvýšenie návštevnosti webu.

Stratégia sociálnych médií: Vyvinuli sme komplexnú stratégiu sociálnych médií, pričom sme sa zamerali na Facebook vzhľadom na jeho rozšírené používanie medzi našou cieľovou skupinou malých stavebných podnikateľov. Obsah bol prispôsobený tak, aby prezentoval výhody spolupráce so spoločnosťou Premac a zdôrazňoval úspešnú spoluprácu na projektoch.

Prístup založený na údajoch: Využívajúc analytiku sme zdokonalili naše stratégie zacielenia, aby sme zabezpečili, že naše správy zasiahnu zamýšľané publikum, čo viedlo k efektívnejšiemu zapojeniu partnerov a vyššej miere konverzie.

Rast

33%

Zvýšenie návštevnosti webových stránok

25%

Nárast počtu nových registrácií partnerov

50k

Mesačný nárast dosahu prostredníctvom stránky na Facebooku

87%

Zvýšenie angažovanosti na sociálnych sieťach

Referencia klienta

„Profesionálny prístup a kvalita. Tím, ktorý ponúka množstvo zaujímavých nápadov na propagáciu firmy.“

Kľúčové poznatky

  • Kampane PPC úspešne zvýšili návštevnosť webovej stránky o 33 %, čím sa efektívne využil existujúci rozpočet.
  • Úsilie v sociálnych médiách výrazne rozšírilo dosah, príspevky sa dostali k viac ako 50 000 ľuďom a úspešne zapojili malé stavebné podniky na celom Slovensku.
  • Strategické využívanie digitálneho marketingu viedlo k nárastu nových partnerov, čím sa rozšírila obchodná sieť a prítomnosť spoločnosti Premac na trhu.

Záver

Digitálne marketingové stratégie šité na mieru spoločnosti Premac nielenže posilnili jej digitálnu prítomnosť, ale aj účinne rozšírili sieť jej obchodných partnerov. Kreatívnym využitím PPC a pútavého obsahu na sociálnych sieťach sa spoločnosti Premac podarilo efektívne splniť strategické ciele, čo dokazuje silu cieleného digitálneho marketingu v stavebníctve.

Ďalšie prípadové štúdie