Vstupná stránka

Landing page alebo vstupná stránka je každá webová stránka, na ktorú môže návštevník prejsť. Je určená na zachytenie potenciálnych zákazníkov alebo generovanie konverzií.