Landing Page

Vstupná stránka je každá webová stránka, na ktorú môže návštevník prejsť. Je určená na zachytenie potenciálnych zákazníkov alebo generovanie konverzií.