SEO Strategy

Dlhodobé, koncepčné a efektívne SEO sa bez SEO stratégie nedá vykonávať. Obsahuje SEO audit, t. j. analýzu súčasného stavu a analýzu on-page a off-page faktorov, ďalej nastavenie dôležitých SEO cieľov, nápravu prípadných chýb, analýzu kľúčových slov, obsahovej stratégie, tvorby kvalitného obsahu a následného priebežného vyhodnocovania.