SEO audit

Komplexný SEO audit (SEO analýza) obsahuje analýzu on-page a off-page faktorov. Audit slúži ku komplexnému zhodnoteniu webu a celého projektu, ako aj samotných stránok a vnútorných faktorov (napr. spätných odkazov) a získate ním úplný prehľad o stave všetkých podstatných hodnotiacich faktorov.