SEM (Search Engine Marketing)

Marketing vo vyhľadávačoch je stručná termín pre zvýšenie viditeľnosti webových stránok s výsledkami vyhľadávania (SERP). Zahrňuje platené, ale aj organické aktivity.