ROI (Return on Investment)

Návratnosť investícií alebo Return Of Investment je spôsob vykonávania SEO aktivít a vypočíta sa vydelením počtu výnosov získaných vďaka organickému vyhľadávaniu cenou celkovej investície a vynásobením 100.