Počet slov

Počet slov je celkový počet slov na stránke a súčasťou obsahu webu, pričom príliš krátky obsah môže byť pre vyhľadávače signálom nekvalitného obsahu.