Popis stránky

Stručné zhrnutie obsahu vašej stránky, ktorý by mal byť, ako aj Titulok stránky, originálnym súhrnom a nekopírovaným textom. Ak popis stránky vyplnený nie je alebo ho vyhľadávače považujú za irelevantný, môže dôjsť k prepadu vyhľadávania. Maximálna dĺžka je do 160 znakov.