Personalizácia

Personalizácia vyhľadávania nastáva vtedy, keď vyhľadávače použijú históriu vyhľadávania, históriu predchádzajúceho webu, umiestnenie a vzťahy k tvorbe sady výsledkov vyhľadávania, ktoré sú konkrétnemu užívateľovi “šité na mieru”.