Content (obsah)

Obsah je základom dobrého webu a funkčného businessu. Relevantný obsah by mal vychádzať z potrieb cieľovej skupiny, analýzy hľadanosti a vďaka nemu stúpa vyhľadávanosť stránky vyššie. Medzi tvorbu relevantného obsahu na webe, napríklad aj v rámci blogu, môže patriť publikovanie odborných článkov, tlačových správ, rozhovorov, recenzií, či aktuálnych informácií.