Odkaz v päte

Odkaz v spodnej časti webu – “päte”, ang. Footer.