Long-Tail (dlhý chvost)

Termín vysvetľujúci vzťah medzi hľadanosťou a návštevnosťou najčastejšie hľadaných kľúčových slov a na druhú stranu hľadanosťou a návštevnosťou vygenerovanou zo súslovia a dlhých fráz. Jednoslovné výrazy majú obrovskú hľadanosť, na druhú stranu existuje príliš veľa webových stránok, ktoré toto slovo obsahujú. Slovo je preto veľmi konkurenčné a nie je vôbec ľahké (niekedy až nemožné), aby ste sa na toto kľúčové slovo umiestnili na popredných priečkach vo vyhľadávačoch (napr. auto, káva, reality, televízia, nábytok…) Na druhej strane mnohoslovné frázy, ktoré používatelia čoraz častejšie používajú pri vyhľadávaní, zvyšujú šancu pre stránky s veľkým množstvom relevantného textu v danej problematike. Bývajú podstatne viac konverzné, pretože hľadajúci používateľ je už v konečnej fáze rozhodovacieho procesu.