Linkbuilding Expert

Špecialistom na budovanie spätných odkazov je linkbuilding expert. Expertíza v tomto prípade spočíva v jeho dlhodobej činnosti, skúsenostiach a dosiahnutých výsledkoch a všetko toto je dobré po linkbuilding expertovi vyžadovať. Budovanie spätných odkazov (linkbuilding) je jednou z off-page a on-page metód optimalizácie pre vyhľadávače.