Link (odkaz)

Spojenie medzi dvoma webmi vytvorený pomocou kódu HTML. Odkaz umožňuje používateľom prejsť na webové stránky, sociálne siete a aplikácie. Hrá rozhodujúcu úlohu v tom, ako vyhľadávače vyhodnocujú a hodnotia webové stránky (dôležitý hodnotiaci faktor).