Indexovaná stránka

Indexovaná stránka je webová stránka objavená prechádzajúcim botom (crawlerom, googlebotom) a pridaná do indexu vyhľadávača a je spôsobilá na zobrazenie na relevantné otázky vo výsledkoch vyhľadávania.