Index

Index je obrovská databáza vyhľadávačov a slúži na ukladanie a načítanie informácií zhromaždených počas procesu prehliadania (crawlingu). Sú v ňom uložené takmer všetky webové stránky a vyhľadávače ich majú zaradené a roztriedené, aby mohli rýchlo vracať relevantné výsledky k vyhľadávacím dotazom.