Htaccess

Konfiguračný súbor serveru, ktorý používame k prepísaniu a presmerovania adries URL.