E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Thrustworthiness)

Expertise (odbornosť) – Authoritativeness (autorita) a Trustworthiness (dôveryhodnosť). Tri najdôležitejšie faktory vplývajúce na hodnotenie webových stránok, umiestňovania sa vo vyhľadávaní a tvorbe kvalitného obsahu