Kvalitný obsah

Kvalitný obsah je obsah, ktorý vám teoreticky pomôže úspešne dosiahnuť obchodné alebo marketingové ciele (podpora organickej návštevnosti alebo sociálnych zdieľaní, získanie spätných odkazov, zvýšenie hodnotenia v organickom vyhľadávaní…). Tvorí základ všetkých ostatných faktorov v marketingu.