Duplicitný obsah

Duplicitným odkazom sú časti obsahu identické alebo podobné na jednej alebo viacerých doménach. O duplicitnom obsahu môžeme hovoriť napríklad aj vtedy, ak sa nám kategórie v “menu” zobrazujú na jednej stránke ešte aj na inom mieste alebo sa jeden článok odkazuje na ten istý.