Dead-End Page

Dead-End Page je stránka na webe, ktorá už na nič ďalšie neodkazuje. Z mŕtvej stránky už nič ďalej nevedie.